Referenza: Volum 78 (1994), Parti Nru. 2, Taqsima 2, Paġna 192

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/07/1994
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
MIFSUD BONNICI GIUSEPPE, AGIUS CARMEL A., ARRIGO NOEL V.
Partijiet
PAUL AZZOPARDI NOE ET vs GUIDO FALZON ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DEZERZJONI - DIGRIET TA' - MINHABBA NUQQAS TA' NOTIFIKA TAL-PETIZZJONI TA' L-APPELL FI ZMIEN SENA
Fil-Qosor
Ma tistax titqajjem in-nullita' ta' sentenza ghab-bazi tal-fatt li l-atti tal-kawza ma gewx legittimati wara l-mewt ta' wiehed mill-kontendenti jekk il-persuna li tqajjem dan l-aggravju kellha ukoll interess li l-atti jigu regolarizzati u jekk din il-persuna naqset li tghaddi l-informazzjoni relattiva biex il-proceduri jigu regolarizzati. Meta l-Qorti tigi indikata lilha l-ezistenza ta' att gudizzjarju, ma tistax dik il-Qorti tippenalizza dik il-parti jekk l-istess ma tipprezentax kopja awtentika ta' l-istess att gudizzjarju, peress illi l-atti gudizzjarji huma atti ta' dawn il-Qrati u ma hemmx bzonn li l-ezistenza u l-konsistenza taghhom jigu ppuvati mill-parti. Jispetta lill-Qorti illi jekk ma tridx tivverifika hi, tordna lill-parti illi ggib il-prova, imma ma tistax tippenalizza lill-parti ghaliex din tkun naqset milli taghmel il-prova ta' l-ezistenza ta' dawk l-atti. Fir-rigward ta' komputazzjoni ta' imghaxijiet, tezisti gurisprudenza illi fil-kaz ta' kont kurrent, il-banek jistghu jikkapitalizzaw l-interessi ghal zmien inqas minn sena; imma meta tkun saret il-kjuzura u likwidazzjoni tal-kont kurrenti,din il-kapitalizzazzjoni ma tistax issir jekk mhux skond il-ligi. Ghalhekk, mal-kjuzura tal-kont kurrent il-banek mhumiex iggustifikati li jkomplu jikkonsidraw l-istess kontbhala li baqa' miftuh sabiex ikomplu jaddebitaw lid-debitur bl-imghaxijiet komposti u 'ledger charges'. Minflok jenhtieg li l-imghaxijiet jigu aggustati b'mod li jigu aggustati b'mod li jigu kkalkolati bir-rata ta' 8% bhala interessi semplici.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni