Fittex Subbasti

6530 APPUNTATI 25/11/2020 11:00 17/2020 J ZAMMIT LIMITED GAUCI NAZZARENO ET GARAGE 9 TRIQ TAL- HLAS HAZ-ZEBBUG MOBBLI
TipLokalità
VETTURIHAZ-ZEBBUGScan
Dok
0000000000
6356 APPUNTATI 26/11/2020 10:30 37/2018 BONNICI NOEL SIVE NOE (KI327064M) ET MCCF PROPERTIES COMPANY LIMITED (C41387) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MELLIEHAScan
Dok
0000000001
6126 SOSPIZA 26/11/2020 11:00 58/2016 BANK OF VALLETTA PLC FARRUGIA ARNOLD ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000002
6453 APPUNTATI 26/11/2020 11:30 52/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) GOUDER MARIA GLORIA (KI499159M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZEBBUGScan
Dok
0000000003
6472 APPUNTATI 01/12/2020 10:30 1/2020 BONDIN CLINTON(KI283285M) MINGARDI ARTURO (KIAK2803423) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBORMLAScan
Dok
0000000004
6138 APPUNTATI 01/12/2020 11:00 65/2016 BNF BANK PLC GJA' BANIF BANK (MALTA) CACHIA NUTAR ANTHONY KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIS-SWIEQIScan
Dok
0000000005
6457 APPUNTATI 01/12/2020 11:30 56/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C (C3177) AHMED NAWAFLEH ABDALLAH (KI24907A) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-GZIRAScan
Dok
0000000006
6465 APPUNTATI 03/12/2020 10:30 62/2019 AWTORITA' TAD-DJAR CALLEJA EMMANUEL ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORL-IMTARFAScan
Dok
0000000007
6417 APPUNTATI 03/12/2020 11:00 23/2019 BANK OF VALLETTA P.LC. (C2833) ARQUEROS MORENO LUIS EMILIO(261301L) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORTAS-SLIEMAScan
Dok
0000000008
6415 APPUNTATI 03/12/2020 11:30 22/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) BALZAN JOSEPH ET (KI333867M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-FGURAScan
Dok
0000000009
6209 APPUNTAMENT FINALI 07/12/2020 10:00 3/2017 VELLA ANTHONY ET FARRUGIA LOUIS ET IL-QORTI PJAZZA KATIDRAL IR-RABAT GHAWDEX IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIR-RABATScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORZEBBUGScan
Dok
0000000010
6532 APPUNTATI 09/12/2020 11:00 19/2020 MICHAEL DEBONO LIMITED MOHAMED AHMED JJ BOATYARD TA' GHADMIJA L-IMQABBA MOBBLI
TipLokalità
VETTURIL-IMQABBAScan
Dok
0000000011
6460 APPUNTATI 10/12/2020 10:30 58/2019 HSBC BANK MALTA PLC C3177 BRIFFA FRANCIS(KI89064M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
0000000012
6455 APPUNTATI 10/12/2020 11:00 54/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C. (C3177) MANSOUR SAMAH(KI148406L) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-GZIRAScan
Dok
0000000013
6353 APPUNTATI 10/12/2020 11:30 34/2018 HSBC BANK MALTA P.L.C BUGEJA DR YANIKA ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIZ-ZURRIEQScan
Dok
0000000014
6498 APPUNTATI 15/12/2020 10:30 15/2020 BUGEJA SYLVIA SIVE SALVINA (KI360868M) DEBONO ALBERT (KI456053M)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORZEBBUGScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GWANNScan
Dok
0000000015
6352 APPUNTATI 15/12/2020 11:00 33/2018 XERRI ANIMAL FEED COMPANY LIMITED GRIMA SALVU SIVE SAVIOUR (KI516850M)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MELLIEHAScan
Dok
0000000016
5992 APPUNTATI 15/12/2020 11:30 46/2015 HSBC BANK MALTA PLC CINI ETIENNE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
0000000017
6364 SOSPIZA 15/12/2020 11:30 42/2018 HSBC BANK MALTA P.L.C (C3177) CALLEJA DR LEONTINE ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000018
6433 APPUNTATI 17/12/2020 10:30 37/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C. (C 2833) VALENZIA DR BENJAMIN ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL TARXIENScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORHAL TARXIENScan
Dok
0000000019
6495 SOSPIZA 17/12/2020 10:30 12/2020 PISANI VIVIENNE ET (KI1006048M) TESTA ALFRED (106154M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000020
6496 APPUNTATI 17/12/2020 11:00 13/2020 SAMMUT FRANK PAUL (KI592653M)ET CREATIVE REFURBISHING CENTRE (MALTA) LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIN-NAXXARScan
Dok
0000000021
6497 CEDUTI 17/12/2020 11:30 14/2020 GALEA LEANNE (KI79176M) BORG STEPHEN (KI348280M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSAXLOKKScan
Dok
0000000022
6332 APPUNTATI 12/01/2021 10:30 20/2018 DALCO SPB LIMITED (C89538) ET DHM PROPERTIES INVESTMENTS LIMITED ( C29997) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000023
6396 APPUNTATI 12/01/2021 11:30 10/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) ZAMMIT ANTHONY KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZABBARScan
Dok
0000000024
5407 APPUNTATI 14/01/2021 10:30 32/2012 BANK OF VALLETTA PLC MAGRI MARIO KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000025
6420 APPUNTATI 14/01/2021 11:00 25/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) SCICLUNA MATTHEW(KI233983M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZABBARScan
Dok
0000000026
6404 APPUNTATI 14/01/2021 11:30 15/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) S.D. VELLA COMPANY LIMITED (C15692) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORTAL-PIETÀScan
Dok
0000000027
6361 APPUNTATI 19/01/2021 10:30 39/2018 HSBC BANK MALTA PLC(C3177) CURMI MARTIN (KI559564M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GWANNScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORPEMBROKEScan
Dok
0000000028
6085 APPUNTATI 19/01/2021 11:00 30/2016 AXIAQ PAUL MANGION CHARLES KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-FGURAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIL-FGURAScan
Dok
0000000029
6488 APPUNTATI 19/01/2021 11:30 9/2020 SEABANK HOTEL AND CATERING LTD C4031 PORTELLI JOSEPH MARY (KI53686M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000030
6506 APPUNTATI 20/01/2021 11:00 12/2020 MALLIA OLIVIA (KI400479M) SERGEEVNA FURTSEVA INNA(KI110174A) 9 SAN PAWL TRIQ DUN KARM VELLA HAL SAFI MOBBLI
TipLokalità
VETTURIHAL SAFIScan
Dok
0000000031
6400 APPUNTATI 21/01/2021 10:30 12/2019 HSBC BANK MALTA PLC (C 3177) ABOU HELAL MOAWAD ALI MOAWAD(KI67346A) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORTA' KERCEMScan
Dok
0000000032
5653 SOSPIZA 21/01/2021 11:00 44/2013 HSBC BANK MALTA PLC MARSHALL LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELLA -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-FGURAScan
Dok
0000000033
6435 APPUNTATI 21/01/2021 11:30 39/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C. (C3177) SHEHATA KHALED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000034
6538 APPUNTATI 26/01/2021 10:30 40/2020 CUSCHIERI JOSEPH(KI258754M) ET DR MARTIN FENECH ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIN-NAXXARScan
Dok
0000000035
6456 APPUNTATI 26/01/2021 11:00 55/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C. (C3177) CASSAR ETIENNE (KI181976M)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIN-NAXXARScan
Dok
0000000036
6444 APPUNTATI 26/01/2021 11:30 46/2019 CATANIA CHARLES (KI513755M) ET ABELA THOMAS (KI247457M)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-GUDJAScan
Dok
0000000037
6499 APPUNTATI 02/02/2021 00:00 16/2020 HSBC BANK MALTA P.L.C. (C3177) MEJLAQ JESMOND (KI178573M)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GWANNScan
Dok
0000000038
6500 APPUNTATI 02/02/2021 11:00 17/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C (C 2833) GEOMIKE LIMITED (C8820) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000039
6501 APPUNTATI 02/02/2021 11:30 18/2020 VASSALLO GIOVANNA SIVE JANE (KI180443 MICALLEF CARMELO(826339M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIR-RABATScan
Dok
0000000040
6454 APPUNTATI 04/02/2021 10:30 53/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) GOUDER MARIA GLORIA (KI499159M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIR-RABATScan
Dok
0000000041
5932 APPUNTATI 09/02/2021 10:30 15/2015 MICHAEL ATTARD LIMITED VASSALLO ANTHONY ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIR-RABATScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
0000000042
6231 APPUNTATI 09/02/2021 11:00 20/2017 HSBC BANK MALTA PLC (C3177) SMALL PROPERTIES LIMITED (C29977) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBORMLAScan
Dok
0000000043
6503 APPUNTATI 16/02/2021 10:30 19/2020 BIGENI CARMEN (KI487871M) LARA INVESTMENTS LIMITED (C24441) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIS-SWIEQIScan
Dok
0000000044
6128 APPUNTATI 16/02/2021 11:00 60/2016 APS BANK LIMITED C & M CONTRACTORS LIMITED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
0000000045
6129 APPUNTATI 16/02/2021 11:30 61/2016 APS BANK LIMITED C & M CONTRACTORS LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000046
6235 APPUNTATI 18/02/2021 10:30 22/2017 SUBAN THERESA ET SCHEMBRI MARIO ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA RURALIIR-RABATScan
Dok
0000000047
6510 APPUNTATI 02/03/2021 10:30 21/2020 MUSCAT MARIA MUSCAT BASTJAN ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL QORMIScan
Dok
0000000048
6511 APPUNTATI 02/03/2021 11:00 22/2020 APS BANK PLC (C2192) ALU CARE MOSTA LIMITED (C32359) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MOSTAScan
Dok
0000000049
6512 APPUNTATI 02/03/2021 11:30 23/2020 APS BANK PLC (C2192) ALU CARE HOLDINGS LIMITED (C30207) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MOSTAScan
Dok
0000000050
6513 APPUNTATI 04/03/2021 10:30 24/2020 APS BANK PLC (C2192) FENECH STEPHAN (KI309571M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MOSTAScan
Dok
0000000051
6514 APPUNTATI 04/03/2021 11:00 25/2020 ZAHRA ALESSANDRO NOE STEEL STRUCTURES COMPANY LIMITED (C4192) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORPAOLAScan
Dok
0000000052
6515 APPUNTATI 04/03/2021 11:30 26/2020 DEPASQUALE HENRY ET MEILAQ RAYMOND ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIS-SWIEQIScan
Dok
0000000053
6517 APPUNTATI 16/03/2021 10:30 27/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) MONTEBELLO CARLO(KI38575M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZABBARScan
Dok
0000000054
6518 APPUNTATI 16/03/2021 11:00 28/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) KURATURI KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000055
6519 APPUNTATI 16/03/2021 11:30 29/2020 GRENKE RENTING LIMITED (C57282) PORTELLI JOSEPH (KI536861M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000056
6520 APPUNTATI 18/03/2021 10:30 30/2020 BANK OF VALLETTA PLC(C2833) VELLA JONATHAN(KI370487M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRZEBBUGAScan
Dok
0000000057
6521 APPUNTATI 18/03/2021 11:00 31/2020 HSBC BANK MALTA PLC (C3177) KURATURI DEPUTATI KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MELLIEHAScan
Dok
0000000058
6523 APPUNTATI 06/04/2021 10:30 32/2020 HSBC BANK MALTA PLC(C3177) SAMMUT GORDON(KI95878M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIS-SIGGIEWIScan
Dok
0000000059
6524 APPUNTATI 13/04/2021 10:30 33/2020 CASHA MARIA ASSUNTA (KI101749M) ET CUTAJAR JOSEPH MARY(KI166055M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-QRENDIScan
Dok
0000000060
6525 APPUNTATI 13/04/2021 11:00 34/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C (C 2833) DALLI SAVIOUR ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL QORMIScan
Dok
0000000061
6526 APPUNTATI 13/04/2021 11:30 35/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C (C 2833) DALLI SAVIOUR ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL QORMIScan
Dok
0000000062
6527 APPUNTATI 15/04/2021 10:30 36/2020 MIFSUD JOSEPH (KI373858M) MIFSUD TALIANA ISABELLE(KI304261M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORTAS-SLIEMAScan
Dok
0000000063
6492 APPUNTATI 15/04/2021 11:00 11/2020 PULLICINO JOHN SIVE JUANITO ET M & V FOOD AND BEVERAGES IMPORTS LTD (C53102) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MOSTAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIS-SIGGIEWIScan
Dok
0000000064
5979 APPUNTATI 20/04/2021 10:30 38/2015 BANIF BANK MALTA PLC ENTERTAINMENTS LTD ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
0000000065
6529 APPUNTATI 27/04/2021 10:30 37/2020 SPITERI CATHERINE (KI822245M) MICALLEF CARMELO (KI342162M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL LUQAScan
Dok
0000000066
6534 APPUNTATI 27/04/2021 11:00 38/2020 GRIMA SAVIUOR (KI516850M)ET FORMOSA GODFREY(102979M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
0000000067
6539 APPUNTATI 04/05/2021 10:30 41/2020 TURNKEY LIMITED (C 55175) ADMINISTRATION INVESTMENT MANAGMENT SERVICES LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORL-IMSIDAScan
Dok
0000000068
6540 APPUNTATI 04/05/2021 11:00 42/2020 HSBC BANK MALTA PLC(C3177) BARTOLO LAWRENCE(KI389865M) KAMRA NUMRU78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBORMLAScan
Dok
0000000069
6091 APPUNTATI 20/05/2021 10:30 32/2016 BANK OF VALLETTA PLC MERGER ENTERPRISES LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
0000000070
6467 APPUNTATI 01/06/2021 11:00 64/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C. (C 2833) TA' BETTINA & CO (P 1209) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-QRENDIScan
Dok
0000000071
6446 APPUNTATI 01/06/2021 11:30 48/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C(C2833) SCHEMBRI STEPHEN (KI434370M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
0000000072
6451 APPUNTATI 01/07/2021 10:30 51/2019 FARRUGIA JOSEPH(KI732856M) ZURRIEQ FOOTBALL CLUB KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIZ-ZURRIEQScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIZ-ZURRIEQScan
Dok
0000000073
6428 APPUNTATI 01/07/2021 11:00 33/2019 BANK OF VALLETTA PLC(C2833) MIXER LIMITED (C9942) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZEBBUGScan
Dok
0000000074
5772 APPUNTATI 01/07/2021 11:30 13/2014 BANK OF VALLETTA PLC BORG MARIA KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORL-IMSIDAScan
Dok
0000000075
6121 APPUNTATI 06/07/2021 11:00 53/2016 BANK OF VALLETTA PLC SCERRI RAYMOND KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL TARXIENScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORHAL TARXIENScan
Dok
0000000076
6147 APPUNTATI 06/07/2021 11:30 73/2016 BANK OF VALLETTA PLC ZAMMIT GAETANO KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-HAMRUNScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIL-HAMRUNScan
Dok
0000000077
6007 APPUNTATI 02/09/2021 10:30 58/2015 BANK OF VALLETTA PLC GRECH MARIA DOLORES ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
0000000078
6057 APPUNTATI 02/09/2021 11:00 12/2016 BANK OF VALLETTA P.L.C. BEZZINA KURT MARIO KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000079
5961 APPUNTATI 07/09/2021 11:00 28/2015 BANK OF VALLETTA PLC ISSA ISLAM TAWFIK KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL BALZANScan
Dok
0000000080


Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni