Fittex Subbasti

6390 APPUNTATI 21/07/2020 10:30 6/2019 GABA DIAMONDS COMPANY LIMITED C2619 CARABOTT ROSARIO (KI678946M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZEBBUGScan
Dok
0000000000
6391 APPUNTATI 21/07/2020 11:00 7/2019 CUTAJAR PETER PAUL (KI195660M) CARABOTT ROSARIO (KI678946M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORH'ATTARDScan
Dok
0000000001
6479 APPUNTATI 21/07/2020 11:30 5/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C (2833) MIFSUD DAVID ET (KI166370M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GILJANScan
Dok
0000000002
6489 APPUNTATI 22/07/2020 10:00 8/2020 FALZON LAWRENCE BONELLO EMANUEL ET GARAXX A TRIQ KENT IL-FGURA MOBBLI
TipLokalità
VETTURIIL-FGURAScan
Dok
0000000003
6331 APPUNTATI 28/07/2020 10:30 19/2018 MIFSUD EMANUEL (KI 996648M) GRECH DAVID ET (KI 628661M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIS-SIGGIEWIScan
Dok
0000000004
6334 APPUNTATI 28/07/2020 11:00 22/2018 APS BANK P.L.C (C2192)GJA APS BANK LTD SULTANA JOSETTE AVUKAT DR KAMRU NRU 78, BISWIT L-ARKIVJU LIVELL-1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBORMLAScan
Dok
0000000005
6231 APPUNTATI 04/08/2020 10:30 20/2017 HSBC BANK MALTA PLC (C3177) SMALL PROPERTIES LIMITED (C29977) KAMRA NRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL-1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBORMLAScan
Dok
0000000006
6397 APPUNTATI 04/08/2020 11:00 11/2019 GALEA LEANNE (KI79176M) CAMILLERI ALFRED (KI81876M) ET KAMRA NRU 78,BISWIT L-ARKIVJU,LIVELL-1,QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORL-IMSIDAScan
Dok
0000000007
6454 APPUNTATI 04/08/2020 11:30 53/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) GOUDER MARIA GLORIA (KI499159M) ET KAMRA NRU 78,BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL-1,QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIR-RABATScan
Dok
0000000008
6218 APPUNTATI 11/08/2020 10:30 14/2017 DEBONO EDWARD AVUKAT DOTTOR NOE HILI PAUL ET KAMRA NRU 78,BISWIT L-ARKIVJU,LIVELL-1,QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000009
6336 APPUNTATI 11/08/2020 11:00 23/2018 DEBONO EDWARD AVUKAT DOTTOR NOE BORG JEAN PIERRE SIVE JEAN (KI473467M) KAMRA NRU 78, BISWIT L-ARKIVJU,LIVELL-1, QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAD-DINGLIScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORHAD-DINGLIScan
Dok
0000000010
6491 APPUNTATI 24/08/2020 10:00 2/2020 VELLA EUCHAR ET MOMPALAO KEVIN DR NOE ET IL-QORTI PJAZZA KATIDRAL IR-RABAT GHAWDEX IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIN-NADURScan
Dok
0000000011
6285 APPUNTAMENT FINALI 24/08/2020 11:00 19/2017 AZZOPARDI JOHN ET GANET SENOKO GUILLERMO BINI TAL-QORTI PJAZZA KATIDRAL IR-RABAT GHAWDEX MOBBLI
TipLokalità
--
0000000012
6485 SOSPIZA 01/09/2020 10:30 6/2020 BIANCO CHARLES SIVE CARMEL(KI44368M) MUSCAT SPIRIDIONE SIVE SPIRU KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL QORMIScan
Dok
0000000013
6311 APPUNTATI 01/09/2020 11:00 11/2018 DEBATTISTA GRACE (KI902551M) ET LIA MARIA (KI87349M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZABBARScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZABBARScan
Dok
0000000014
6440 APPUNTATI 01/09/2020 11:30 42/2019 GIFFORD JUDITH(KI789146M) PERKINS MICHAEL(KI526342M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MOSTAScan
Dok
0000000015
6432 APPUNTATI 09/09/2020 00:00 12/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) PROPERTY NETWORK LIMITED (C9870) 1/2 TRIQ IL- KBIRA SAN GUZEPP IL-HAMRUN MOBBLI
TipLokalità
RAHANIL-HAMRUNScan
Dok
0000000016
5721 SOSPIZA 10/09/2020 10:30 86/2013 BANK OF VALLETTA PLC GRECH LOUIS KAMRU NRU 78, BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL-1,QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIL-HAMRUNScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
0000000017
6453 APPUNTATI 10/09/2020 10:30 52/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) GOUDER MARIA GLORIA (KI499159M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZEBBUGScan
Dok
0000000018
5853 SOSPIZA 10/09/2020 11:00 55/2014 BANK OF VALLETTA PLC HI-TIMBER COMPANY LIMITED KAMRA NRU 78,BISWIT L-ARKIVJU,LIVELL-1, QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
0000000019
6304 APPUNTATI 10/09/2020 11:00 4/2018 FARRUGIA DR CHRISTIAN ET NOE MIFSUD CUTAJAR DR MARK A ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MOSTAScan
Dok
0000000020
6172 APPUNTATI 10/09/2020 11:30 88/2016 CAMILLERI CAROLINA ET VALENZIA DR BENJAMIN ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL-1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-BELT VALLETTAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORTAS-SLIEMAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORBORMLAScan
Dok
0000000021
6388 APPUNTATI 10/09/2020 12:00 5/2019 SAMMUT MARK (KI155773M) ALL INVESTMENTS LIMITED (C7715) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL-1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIN-NAXXARScan
Dok
0000000022
6493 APPUNTATI 14/09/2020 11:00 9/2020 FULANI PROPERTIES LIMITED MONTEBELLO GEOFFREY ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA MOBBLI
TipLokalità
POLZA TA' ASSIGURAZZJONIIL-BELT VALLETTAScan
Dok
0000000023
6455 APPUNTATI 15/09/2020 10:30 54/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C. (C3177) MANSOUR SAMAH(KI148406L) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-GZIRAScan
Dok
0000000024
6337 APPUNTATI 15/09/2020 11:00 24/2018 FARRUGIA JESMOND (KI507171M) ELLUL GIUSEPPA (KI 675537M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAD-DINGLIScan
Dok
0000000025
6460 APPUNTATI 15/09/2020 11:30 58/2019 HSBC BANK MALTA PLC C3177 BRIFFA FRANCIS(KI89064M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
0000000026
6494 APPUNTATI 16/09/2020 10:00 10/2020 WASTE OILS COMPANY LIMITED(C14999) PATRON GROUP LIMITED(C35369) WAREHOUSE SAN LUCIAN OIL COMPANY LIMITED TRIQ IL- QAJJENZA BIRZEBBUGA MOBBLI
TipLokalità
VAPURIBIRZEBBUGAScan
Dok
0000000027
6434 APPUNTATI 17/09/2020 10:30 38/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C. C3177 ABELA DR FRANSINA ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000028
6400 APPUNTATI 17/09/2020 11:00 12/2019 HSBC BANK MALTA PLC (C 3177) ABOU HELAL MOAWAD ALI MOAWAD(KI67346A) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORTA' KERCEMScan
Dok
0000000029
6091 APPUNTATI 17/09/2020 11:30 32/2016 BANK OF VALLETTA PLC MERGER ENTERPRISES LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
0000000030
5633 APPUNTATI 22/09/2020 10:30 29/2013 BLAND JOAN DR.SIVE YANA MINTOFF BLA POLIDANO JOSEPHINE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL SAFIScan
Dok
0000000031
5634 APPUNTATI 22/09/2020 11:00 30/2013 BLAND JOAN DR.SIVE YANA MINTOFF BLA CINI JOSEPHINE MARY SIVE JOSETTE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSAXLOKKScan
Dok
0000000032
5635 APPUNTATI 22/09/2020 11:30 31/2013 BLAND JOAN DR.SIVE YANA MINTOFF BLA ELLUL ALFRED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL TARXIENScan
Dok
0000000033
6483 APPUNTATI 23/09/2020 10:00 6/2020 J.ZAMMIT LIMITED DONEO DANNY DAVID CARSUNLIMITED SHOWROOM ARIES HOUSE TRIQ L- IMDINA HAZ-ZEBBUG MOBBLI
TipLokalità
VETTURIHAZ-ZEBBUGScan
Dok
0000000034
6058 APPUNTATI 24/09/2020 10:30 13/2016 ZAMMIT JOSEPH ET ZAMMIT CHARLES ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GILJANScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORPAOLAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GILJANScan
Dok
0000000035
6353 APPUNTATI 24/09/2020 11:00 34/2018 HSBC BANK MALTA P.L.C BUGEJA DR YANIKA ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIZ-ZURRIEQScan
Dok
0000000036
6364 APPUNTATI 24/09/2020 11:30 42/2018 HSBC BANK MALTA P.L.C (C3177) CALLEJA DR LEONTINE ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000037
6411 APPUNTATI 06/10/2020 10:30 19/2019 LOMBARD BANK MALTA P.L.C (C1607) BUTTIGIEG DENISE (KI294069M)) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GWANNScan
Dok
0000000038
6444 APPUNTATI 06/10/2020 11:00 46/2019 CATANIA CHARLES (KI513755M) ET ABELA THOMAS (KI247457M)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-GUDJAScan
Dok
0000000039
6338 APPUNTATI 06/10/2020 11:30 25/2018 LOMBARD BANK MALTA PLC (C1607) PYRAMID CONSTRUCTION LIMITED (C43595)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORL-IMSIDAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORL-IMSIDAScan
Dok
0000000040
6451 APPUNTATI 08/10/2020 10:30 51/2019 FARRUGIA JOSEPH(KI732856M) ZURRIEQ FOOTBALL CLUB KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIZ-ZURRIEQScan
Dok
0000000041
6124 APPUNTATI 08/10/2020 11:00 56/2016 BANK OF VALLETTA PLC GRIMA MARIO KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
0000000042
5696 SOSPIZA 08/10/2020 11:30 68/2013 BANK OF VALLETTA PLC SCHEMBRI EDWARD ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
0000000043
5932 APPUNTATI 13/10/2020 10:30 15/2015 MICHAEL ATTARD LIMITED VASSALLO ANTHONY ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIR-RABATScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
0000000044
6121 APPUNTATI 13/10/2020 11:00 53/2016 BANK OF VALLETTA PLC SCERRI RAYMOND KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL TARXIENScan
Dok
0000000045
5871 APPUNTATI 13/10/2020 11:30 64/2014 BANK OF VALLETTA PLC AMITY DEVELOPMENTS LTD. KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRZEBBUGAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORBIRZEBBUGAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORBIRZEBBUGAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORBIRZEBBUGAScan
Dok
0000000046
6488 APPUNTATI 20/10/2020 10:30 9/2020 SEABANK HOTEL AND CATERING LTD C4031 PORTELLI JOSEPH MARY (KI53686M) ET FIL-KURITURI TAL-QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000047
6490 APPUNTATI 20/10/2020 11:00 10/2020 APS BANK PLC GIA APSBANKLIMITEDC2192 AGIUS VINCENT KI77851M ET 78 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000048
5377 APPUNTATI 20/10/2020 11:30 16/2012 CIANTAR ANN MARIE ET CUTAJAR DR. ANTHONY (KURATUR) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL-1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL LIJAScan
Dok
0000000049
5979 APPUNTATI 27/10/2020 10:30 38/2015 BANIF BANK MALTA PLC ENTERTAINMENTS LTD ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
0000000050
6467 APPUNTATI 27/10/2020 11:00 64/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C. (C 2833) TA' BETTINA & CO (P 1209) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-QRENDIScan
Dok
0000000051
6464 APPUNTATI 27/10/2020 11:30 61/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) ATTARD RENALD(KI499684M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORFLORIANAScan
Dok
0000000052
6181 APPUNTATI 19/11/2020 10:30 92/2016 PORTELLI DEMAJO J. DR. LL.D NOMINE K.S.C.S.T.V. LIMITED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000053
5794 APPUNTATI 19/11/2020 11:00 26/2014 BANK OF VALLETTA PLC GRECH NAZZARENO ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000054
6472 APPUNTATI 01/12/2020 10:30 1/2020 BONDIN CLINTON(KI283285M) MINGARDI ARTURO (KIAK2803423) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBORMLAScan
Dok
0000000055
6138 APPUNTATI 01/12/2020 11:00 65/2016 BNF BANK PLC GJA' BANIF BANK (MALTA) CACHIA NUTAR ANTHONY KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIS-SWIEQIScan
Dok
0000000056
6465 APPUNTATI 03/12/2020 10:30 62/2019 AWTORITA' TAD-DJAR CALLEJA EMMANUEL ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORL-IMTARFAScan
Dok
0000000057


Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni