Search Judicial Sales

6085 APPOINTED 03/09/2019 11:00 30/2016 AXIAQ PAUL MANGION CHARLES KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-FGURAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-FGURAScan
Doc
0000000000
6399 APPOINTED 04/09/2019 09:30 8/2019 KNK AIRCONDITIONERS CO LTD(C147162) KALATSOV DENNISS(KI149821A) 55, J&J BOATYARD TA' GHADMIJA L-IMQABBA MOVABLE
TypeLocality
VEHICLESL-IMQABBAScan
Doc
0000000001
6235 APPOINTED 05/09/2019 10:30 22/2017 SUBAN THERESA ET SCHEMBRI MARIO ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
RURAL PROPERTYIR-RABATScan
Doc
0000000002
6353 APPOINTED 05/09/2019 11:00 34/2018 HSBC BANK MALTA P.L.C BUGEJA DR YANIKA ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIZ-ZURRIEQScan
Doc
0000000003
6164 APPOINTED 05/09/2019 11:30 84/2016 HSBC BANK MALTA PLC (C3177) AVANTGARDE HOLDINGS LIMITED (C27163) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
0000000004
6151 APPOINTED 10/09/2019 10:30 77/2016 AUTOSALES LTD PORTELLI PAULINE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-MARSAScan
Doc
0000000005
6262 APPOINTED 10/09/2019 11:00 34/2017 BARCLAYS BANK PLC (C26167) VELLA JOHN MARY ET (615558M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRZEBBUGAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000006
6440 APPOINTED 10/09/2019 11:30 42/2019 GIFFORD JUDITH(KI789146M) PERKINS MICHAEL(KI526342M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-MOSTAScan
Doc
0000000007
5348 APPOINTED 12/09/2019 10:30 105/2011 BANK OF VALLETTA PLC ZARB ALFRED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GILJANScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GILJANScan
Doc
0000000008
6423 APPOINTED 12/09/2019 11:00 28/2019 DEBONO CARMELO SIVE CARL (KI582676ET DEBONO JOSEPH (8643M)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZEBBUGScan
Doc
0000000009
6355 APPOINTED 17/09/2019 10:30 36/2018 ELLUL YANI (KI125383M) GALEA PACE KURT (KI243667M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSZEBBUGScan
Doc
0000000010
6396 APPOINTED 17/09/2019 11:00 10/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) ZAMMIT ANTHONY KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZABBARScan
Doc
0000000011
6397 APPOINTED 17/09/2019 11:30 11/2019 GALEA LEANNE (KI79176M) CAMILLERI ALFRED (KI81876M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSL-IMSIDAScan
Doc
0000000012
6400 APPOINTED 19/09/2019 10:30 12/2019 HSBC BANK MALTA PLC (C 3177) ABOU HELAL MOAWAD ALI MOAWAD(KI67346A) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTA' KERCEMScan
Doc
0000000013
6401 APPOINTED 19/09/2019 11:00 13/2019 BANK OF VALLETT PLC(C2833) GUNTRIP GODWIN (KI223353M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIR-RABATScan
Doc
0000000014
6402 APPOINTED 19/09/2019 11:30 14/2019 SPHINX CREATIONS LIMITED BERKENBOSCH OSCAR KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTAS-SLIEMAScan
Doc
0000000015
6138 APPOINTED 24/09/2019 10:30 65/2016 BNF BANK PLC GJA' BANIF BANK (MALTA) CACHIA NUTAR ANTHONY KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIS-SWIEQIScan
Doc
0000000016
10 APPOINTED 24/09/2019 11:30 104/1998 AZZOPARDI JOSEPH ET PRO ET NOE DR RAYMOND ZAMMIT NOE ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
URBAN PROPERTYSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000017
5292 APPOINTED 25/09/2019 12:00 32/2011 CUTAJAR BRIAN NOE CUTAJAR SALVATORE SIVE SALVU KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA MOVABLE
TypeLocality
INSURANCE POLICYHAL KIRKOPScan
Doc
INSURANCE POLICYHAL KIRKOPScan
Doc
0000000018
6362 APPOINTED 26/09/2019 10:30 40/2018 DEGIORGIO CHARMAINE (KI477577M) SARE' JOSEPH (KI366172M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000019
6364 APPOINTED 26/09/2019 11:00 42/2018 HSBC BANK MALTA P.L.C (C3177) CALLEJA DR LEONTINE ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000020
6439 APPOINTED 29/09/2019 11:30 41/2019 P & S LIMITED (C4860) ABELA FRANSINA DR ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSANTA VENERAScan
Doc
0000000021
6304 APPOINTED 01/10/2019 10:30 4/2018 FARRUGIA DR CHRISTIAN ET NOE MIFSUD CUTAJAR DR MARK A ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-MOSTAScan
Doc
0000000022
5794 APPOINTED 01/10/2019 11:00 26/2014 BANK OF VALLETTA PLC GRECH NAZZARENO ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000023
6124 APPOINTED 01/10/2019 11:30 56/2016 BANK OF VALLETTA PLC GRIMA MARIO KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
0000000024
6057 APPOINTED 03/10/2019 10:30 12/2016 BANK OF VALLETTA P.L.C. BEZZINA KURT MARIO KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000025
6404 SUSPENDED 03/10/2019 10:30 15/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) S.D. VELLA COMPANY LIMITED (C15692) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTAL-PIETÀScan
Doc
0000000026
6367 APPOINTED 03/10/2019 11:00 44/2018 FALZON MARY (KI138055M) FALZON GEORGE (KI424254M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000027
6147 APPOINTED 03/10/2019 11:30 73/2016 BANK OF VALLETTA PLC ZAMMIT GAETANO KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000028
6408 APPOINTED 08/10/2019 10:30 16/2019 HSBC BANK MALTA PLC (C3177) VALENZIA BENJAMIN ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTAS-SLIEMAScan
Doc
0000000029
6410 APPOINTED 08/10/2019 11:00 18/2019 AGIUS JOSEPHINE BORG FRANCIS KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSH'ATTARDScan
Doc
0000000030
5961 APPOINTED 08/10/2019 11:30 28/2015 BANK OF VALLETTA PLC ISSA ISLAM TAWFIK KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL BALZANScan
Doc
0000000031
6342 APPOINTED 09/10/2019 11:00 13/2018 INTERCOMP MARKETING LIMITED (C20612) GAFA' LEON 17 TRIQ ID- DEJQA IL-BELT VALLETTA MOVABLE
TypeLocality
FURNITUREIL-BELT VALLETTAScan
Doc
0000000032
6309 APPOINTED 10/10/2019 10:30 9/2018 AZZOLINI ANDREA CLAUDIO (KIYA9423597) GYSLER GUSTAVO (KI23693A) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIZ-ZURRIEQScan
Doc
0000000033
6238 APPOINTED 10/10/2019 11:00 25/2017 BARCLAYS BANK PLC PORTELLI JOSEPH MARY ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000034
6007 APPOINTED 10/10/2019 11:30 58/2015 BANK OF VALLETTA PLC GRECH MARIA DOLORES ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-MARSAScan
Doc
0000000035
6372 APPOINTED 15/10/2019 10:30 49/2018 GIALANZE JOSEPH (KI668044M)ET BARJOLA (REAL ESTATE) (C17670)LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-GUDJAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-GUDJAScan
Doc
0000000036
6146 APPOINTED 15/10/2019 11:00 72/2016 BANK OF VALLETTA PLC BUGEJA PAULINE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZEBBUGScan
Doc
0000000037
5696 SUSPENDED 15/10/2019 11:30 68/2013 BANK OF VALLETTA PLC SCHEMBRI EDWARD ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
0000000038
6341 APPOINTED 15/10/2019 11:30 27/2018 HERBERT NIGEL (KI311102L) ET WHIBLEY ANDREW EMMANUEL JOSEPH (KI429700L) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSL-ISLAScan
Doc
0000000039
5726 SUSPENDED 17/10/2019 10:30 90/2013 BANK OF VALLETTA PLC ATTARD HAROLD ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL LUQAScan
Doc
0000000040
6386 APPOINTED 17/10/2019 10:30 4/2019 SAMMUT EMANUEL (KI727758M) ET CALLEJA JASON (KI523777M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-MELLIEHAScan
Doc
0000000041
5633 APPOINTED 17/10/2019 11:00 29/2013 BLAND JOAN DR.SIVE YANA MINTOFF BLA POLIDANO JOSEPHINE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL SAFIScan
Doc
0000000042
5634 APPOINTED 17/10/2019 11:30 30/2013 BLAND JOAN DR.SIVE YANA MINTOFF BLA CINI JOSEPHINE MARY SIVE JOSETTE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSAXLOKKScan
Doc
0000000043
6361 APPOINTED 22/10/2019 10:30 39/2018 HSBC BANK MALTA PLC(C3177) CURMI MARTIN (KI559564M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GWANNScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSPEMBROKEScan
Doc
0000000044
5635 APPOINTED 22/10/2019 11:00 31/2013 BLAND JOAN DR.SIVE YANA MINTOFF BLA ELLUL ALFRED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL TARXIENScan
Doc
0000000045
5377 APPOINTED 22/10/2019 11:30 16/2012 CIANTAR ANN MARIE ET CUTAJAR DR. ANTHONY (KURATUR) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL LIJAScan
Doc
0000000046
6285 APPOINTED 24/10/2019 10:00 19/2017 AZZOPARDI JOHN ET GANET SENOKO GUILLERMO 30 TRIQ IL- PONTA ZEBBUG GHAWDEX MOVABLE
TypeLocality
--
0000000047
6441 APPOINTED 24/10/2019 12:00 43/2019 DONALDSON KENNETH WILLIAM NOE FENECH MARTIN DR ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-BELT VALLETTAScan
Doc
0000000048
10 APPOINTED 29/10/2019 10:30 104/1998 AZZOPARDI JOSEPH ET PRO ET NOE DR RAYMOND ZAMMIT NOE ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
URBAN PROPERTYSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000049
5979 APPOINTED 29/10/2019 11:00 38/2015 BANIF BANK MALTA PLC ENTERTAINMENTS LTD ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
0000000050
6002 APPOINTED 29/10/2019 11:30 55/2015 MILLER DISTRIBUTORS LIMITED CHETCUTI MICHAEL KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSL-IMSIDAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSL-IMSIDAScan
Doc
0000000051
6411 APPOINTED 31/10/2019 10:30 19/2019 LOMBARD BANK MALTA P.L.C (C1607) BUTTIGIEG DENISE (KI294069M)) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GWANNScan
Doc
0000000052
6412 APPOINTED 31/10/2019 11:00 20/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C.(C2833) CASSAR WAYNE (KI75878M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSANTA VENERAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSANTA VENERAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSANTA VENERAScan
Doc
0000000053
6168 APPOINTED 31/10/2019 11:30 86/2016 ZERAFA OLIVIA BUGEJA YANIKA DR.NOMINE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000054
6443 APPOINTED 05/11/2019 10:30 45/2019 MARTINELLI MARCELLA NOE ET FENECH CATERINA ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBORMLAScan
Doc
0000000055
6091 APPOINTED 07/11/2019 10:30 32/2016 BANK OF VALLETTA PLC MERGER ENTERPRISES LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSANTA VENERAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSANTA VENERAScan
Doc
0000000056
5653 APPOINTED 14/11/2019 10:30 44/2013 HSBC BANK MALTA PLC MARSHALL LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-FGURAScan
Doc
0000000057
6413 APPOINTED 19/11/2019 10:30 21/2019 SCERRI VICTOR (557361M) NOE PORTELLI JOSEPH MARY (536861M) ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000058
6415 APPOINTED 19/11/2019 11:00 22/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) BALZAN JOSEPH ET (KI333867M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-FGURAScan
Doc
0000000059
6417 APPOINTED 19/11/2019 11:30 23/2019 BANK OF VALLETTA P.LC. (C2833) ARQUEROS MORENO LUIS EMILIO(261301L) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTAS-SLIEMAScan
Doc
0000000060
6418 APPOINTED 21/11/2019 10:30 24/2019 ZAMMIT FINANCE P.L.C (C70870) AGIUS SANDRO (KI485775M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSFLORIANAScan
Doc
0000000061
6290 APPOINTED 21/11/2019 11:00 46/2017 TYREHUB LIMITED (C 29471) BALZAN ANTHONY (KI 764255M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GILJANScan
Doc
0000000062
6107 APPOINTED 26/11/2019 10:30 42/2016 HSBC BANK MALTA PLC TRISTAN DEVELOPMENTS LTD. KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIZ-ZEJTUNScan
Doc
0000000063
5992 APPOINTED 26/11/2019 11:00 46/2015 HSBC BANK MALTA PLC CINI ETIENNE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
0000000064
6420 APPOINTED 28/11/2019 10:30 25/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) SCICLUNA MATTHEW(KI233983M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZABBARScan
Doc
0000000065
6421 APPOINTED 28/11/2019 11:00 26/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C 2833) VALENZIA ALEXANDER (KI404662M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIN-NAXXARScan
Doc
0000000066
6424 APPOINTED 10/12/2019 10:30 29/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C KURATURI DEPUTATI KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GILJANScan
Doc
0000000067
6430 APPOINTED 10/12/2019 11:00 35/2019 ZAMMIT GERTRUDE(KI350977M) ZAMMIT JOHN MARK SIVE MARK(KI326173M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
--
0000000068
6425 APPOINTED 12/12/2019 10:30 30/2019 SIMONDS FARSONS CISK (C113) PERRY KEITH ET (KI12072M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GWANNScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSH'ATTARDScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTAS-SLIEMAScan
Doc
0000000069
6426 APPOINTED 12/12/2019 11:00 31/2019 SAPIANO GEORG (KI71568M) NOE AGIUS GORDON(KI85479M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIN-NAXXARScan
Doc
0000000070
6427 APPOINTED 12/12/2019 11:30 32/2019 FENECH FRANCIENNE(KI283673M) FENECH ALEXANDER SIVE SANDRO(KI399570M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-FGURAScan
Doc
0000000071
6428 APPOINTED 12/12/2019 12:00 33/2019 BANK OF VALLETTA PLC(C2833) MIXER LIMITED (C9942) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZEBBUGScan
Doc
0000000072
6429 APPOINTED 17/12/2019 10:30 34/2019 VELLA HAYDEN (KI435478M) ZERAFA MARTIN(KI815756M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000073
6431 APPOINTED 17/12/2019 11:00 36/2019 TH CONSTRUCTION LIMITED (C14183) ET ALISON INVESTMENTS LIMITED (C77176)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000074
6142 APPOINTED 17/12/2019 11:30 69/2016 AHMAD ALANANBEH A.N.S. LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTAS-SLIEMAScan
Doc
0000000075
6433 APPOINTED 09/01/2020 10:30 37/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C. (C 2833) VALENZIA DR BENJAMIN ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL TARXIENScan
Doc
0000000076
6434 APPOINTED 09/01/2020 11:00 38/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C. C3177 KURATURI DEPUTATI KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000077
6435 APPOINTED 09/01/2020 11:30 39/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C. (C3177) SHEHATA KHALED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000078
6436 APPOINTED 09/01/2020 12:00 40/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C (C3177) KSOLT NYARI (KI66270A) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSL-IMGARRScan
Doc
0000000079
6444 APPOINTED 06/02/2020 10:30 46/2019 CATANIA CHARLES (KI513755M) ET ABELA THOMAS (KI247457M)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-GUDJAScan
Doc
0000000080
6445 APPOINTED 06/02/2020 11:00 47/2019 J.ZAMMIT LIMITED (C37945) O'BRIAN DENNIS CHARLES (KI 485775M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL GHAXAQScan
Doc
0000000081


Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info