Fittex Subbasti

6361 APPUNTATI 22/04/2021 11:00 39/2018 HSBC BANK MALTA PLC(C3177) CURMI MARTIN (KI559564M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GWANNScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORPEMBROKEScan
Dok
0000000000
6460 APPUNTATI 22/04/2021 11:30 58/2019 HSBC BANK MALTA PLC C3177 BRIFFA FRANCIS(KI89064M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
0000000001
6529 APPUNTATI 27/04/2021 10:30 37/2020 SPITERI CATHERINE (KI822245M) MICALLEF CARMELO (KI342162M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL LUQAScan
Dok
0000000002
6534 APPUNTATI 27/04/2021 11:00 38/2020 GRIMA SAVIOUR (KI516850M)ET FORMOSA GODFREY(102979M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
0000000003
6479 APPUNTATI 27/04/2021 11:30 5/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C (2833) MIFSUD DAVID ET (KI166370M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GILJANScan
Dok
0000000004
6453 APPUNTATI 29/04/2021 10:30 52/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) GOUDER MARIA GLORIA (KI499159M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZEBBUGScan
Dok
0000000005
6400 APPUNTATI 29/04/2021 11:00 12/2019 HSBC BANK MALTA PLC (C 3177) ABOU HELAL MOAWAD ALI MOAWAD(KI67346A) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORTA' KERCEMScan
Dok
0000000006
6424 APPUNTATI 29/04/2021 11:30 29/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C BUGEJA DR VICTOR ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GILJANScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GILJANScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GILJANScan
Dok
0000000007
6539 APPUNTATI 04/05/2021 10:30 41/2020 TURNKEY LIMITED (C 55175) ADMINISTRATION INVESTMENT MANAGMENT SERVICES LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORL-IMSIDAScan
Dok
0000000008
6540 APPUNTATI 04/05/2021 11:00 42/2020 HSBC BANK MALTA PLC(C3177) BARTOLO LAWRENCE(KI389865M) KAMRA NUMRU78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBORMLAScan
Dok
0000000009
6415 APPUNTATI 04/05/2021 11:30 22/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) BALZAN JOSEPH ET (KI333867M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-FGURAScan
Dok
0000000010
6569 APPUNTATI 05/05/2021 11:00 2/2021 J ZAMMIT LIMITED(C37945) DRAZINIC JAKOV ANTUN ET(KI52120A) ST JAMES COURT GARAGE NO 3 TRIQ IS- SIENJA H'ATTARD MOBBLI
TipLokalità
VETTURIH'ATTARDScan
Dok
0000000011
6363 APPUNTATI 06/05/2021 10:30 41/2018 CITADEL INSURANCE P.L.C GALEA EDGAR ET (KI38242M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORTAS-SLIEMAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIS-SWIEQIScan
Dok
0000000012
6434 APPUNTATI 06/05/2021 11:00 38/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C. C3177 ABELA DR FRANSINA ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000013
6559 APPUNTATI 06/05/2021 11:30 4/2021 CARUANA SANDRA MIFSUD CARMEN ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL GHAXAQScan
Dok
0000000014
6542 APPUNTATI 11/05/2021 10:30 43/2020 HSBC BANK MALTA P.L.C(C3177) STEFANOV ALEXANDAR(KI48811A) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIZ-ZURRIEQScan
Dok
0000000015
6543 APPUNTATI 11/05/2021 11:00 44/2020 ELEKTRA LIMITED ZC INSTALLATIONS LIMITED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GILJANScan
Dok
0000000016
6544 APPUNTATI 11/05/2021 11:30 45/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C.(C2833) PACE BRIAN (KI385381M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL GHAXAQScan
Dok
0000000017
6545 APPUNTATI 13/05/2021 10:30 46/2020 MIZZI DESMOND MIZZI GROUP LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
0000000018
6546 APPUNTATI 13/05/2021 11:00 47/2020 BERMAN PAUL ET (KI14553A) BUTTIGIEG RACHELLE (KI67868M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORTAS-SLIEMAScan
Dok
0000000019
6549 APPUNTATI 18/05/2021 10:30 50/2020 JULIETTE TANGO HOLDINGS LIMITED (C4946 SOUTHCLIFF DEVELOPMENTS LIMITED (C27802) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000020
6551 APPUNTATI 18/05/2021 11:00 52/2020 VIDAL YOLANDA (KI419687M) PISCOPO SANDRO (KI292273M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIN-NAXXARScan
Dok
0000000021
6552 APPUNTATI 18/05/2021 11:30 53/2020 G.A. INTERNATIONAL TRADING LIMITED (C15 HINDLEY ANTONIA NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORTA' XBIEXScan
Dok
0000000022
6091 APPUNTATI 20/05/2021 10:30 32/2016 BANK OF VALLETTA PLC MERGER ENTERPRISES LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
0000000023
5794 APPUNTATI 20/05/2021 11:00 26/2014 BANK OF VALLETTA PLC GRECH NAZZARENO ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000024
6499 CEDUTI 20/05/2021 11:30 16/2020 HSBC BANK MALTA P.L.C. (C3177) MEJLAQ JESMOND (KI178573M)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GWANNScan
Dok
0000000025
6231 APPUNTATI 25/05/2021 10:30 20/2017 HSBC BANK MALTA PLC (C3177) SMALL PROPERTIES LIMITED (C29977) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBORMLAScan
Dok
0000000026
6511 APPUNTATI 25/05/2021 11:00 22/2020 APS BANK PLC (C2192) ALU CARE MOSTA LIMITED (C32359) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MOSTAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MOSTAScan
Dok
0000000027
6550 APPUNTATI 25/05/2021 11:30 51/2020 AGIUS ROBERT ANTHONY(KI258389M) CALLUS KIRSTY(KI358992M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN GWANNScan
Dok
0000000028
6455 APPUNTATI 27/05/2021 10:30 54/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C. (C3177) MANSOUR SAMAH(KI148406L) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-GZIRAScan
Dok
0000000029
6454 APPUNTATI 27/05/2021 11:00 53/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) GOUDER MARIA GLORIA (KI499159M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIR-RABATScan
Dok
0000000030
6504 APPUNTATI 01/06/2021 10:30 20/2020 BUSUTTIL RITA BUSUTTIL RAYMOND KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORH'ATTARDScan
Dok
0000000031
6467 APPUNTATI 01/06/2021 11:00 64/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C. (C 2833) TA' BETTINA & CO (P 1209) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-QRENDIScan
Dok
0000000032
6446 APPUNTATI 01/06/2021 11:30 48/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C(C2833) SCHEMBRI STEPHEN (KI434370M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
0000000033
6519 APPUNTATI 03/06/2021 10:30 29/2020 GRENKE RENTING LIMITED (C57282) PORTELLI JOSEPH (KI536861M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000034
6554 APPUNTATI 08/06/2021 10:30 55/2020 ENGLAND WILLIAM (KI306574M) NOE CISSA LIMITED (C36023) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIS-SWIEQIScan
Dok
0000000035
6436 APPUNTATI 17/06/2021 10:30 40/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C (C3177) ZSOLT NYARI (KI66270A) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORL-IMGARRScan
Dok
0000000036
6556 APPUNTATI 22/06/2021 10:30 1/2021 BANK OF VALLETTA PLC C2833 ATTARD SAVIOUR SIVE SAMMY (KI28370M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZABBARScan
Dok
0000000037
5483 SOSPIZA 22/06/2021 11:00 76/2012 BANK OF VALLETTA PLC CASHA TIZIANA KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIR-RABATScan
Dok
0000000038
6396 APPUNTATI 22/06/2021 11:30 10/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) ZAMMIT ANTHONY KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZABBARScan
Dok
0000000039
5951 APPUNTATI 24/06/2021 10:30 22/2015 MELI ANTHONY ET BUGEJA JOHN KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-GZIRAScan
Dok
0000000040
6388 APPUNTATI 24/06/2021 11:00 5/2019 SAMMUT MARK (KI155773M) AL INVESTMENTS LIMITED (C7715) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIN-NAXXARScan
Dok
0000000041
6404 APPUNTATI 24/06/2021 11:30 15/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) S.D. VELLA COMPANY LIMITED (C15692) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORTAL-PIETÀScan
Dok
0000000042
6451 APPUNTATI 01/07/2021 10:30 51/2019 FARRUGIA JOSEPH(KI732856M) ZURRIEQ FOOTBALL CLUB KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIZ-ZURRIEQScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIZ-ZURRIEQScan
Dok
0000000043
6428 APPUNTATI 01/07/2021 11:00 33/2019 BANK OF VALLETTA PLC(C2833) MIXER LIMITED (C9942) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZEBBUGScan
Dok
0000000044
5772 APPUNTATI 01/07/2021 11:30 13/2014 BANK OF VALLETTA PLC BORG MARIA KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORL-IMSIDAScan
Dok
0000000045
6121 APPUNTATI 06/07/2021 11:00 53/2016 BANK OF VALLETTA PLC SCERRI RAYMOND KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL TARXIENScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORHAL TARXIENScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORHAL TARXIENScan
Dok
0000000046
6147 APPUNTATI 06/07/2021 11:30 73/2016 BANK OF VALLETTA PLC ZAMMIT GAETANO KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-HAMRUNScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIL-HAMRUNScan
Dok
0000000047
6420 APPUNTATI 08/07/2021 10:30 25/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) SCICLUNA MATTHEW(KI233983M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZABBARScan
Dok
0000000048
6500 APPUNTATI 08/07/2021 11:00 17/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C (C 2833) GEOMIKE LIMITED (C8820) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000049
6109 APPUNTATI 08/07/2021 11:30 44/2016 BANK OF VALLETTA P.L.C. GLOBINO LIMITED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-HAMRUNScan
Dok
0000000050
6557 APPUNTATI 13/07/2021 10:30 2/2021 BANK OF VALLETTA PLC (C2833) CACHIA JOSHUA (KI519880M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIZ-ZURRIEQScan
Dok
0000000051
6558 APPUNTATI 13/07/2021 11:00 3/2021 MUSCAT RYAN (KI539691M) ET ATTARD MARIO (KI137376M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZEBBUGScan
Dok
0000000052
6560 APPUNTATI 29/07/2021 10:30 5/2021 HSBC BANK MALTA P.L.C C3177 MUSCAT DAVID(KI218594M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MOSTAScan
Dok
0000000053
6561 APPUNTATI 29/07/2021 11:00 6/2021 HSBC BANK MALTA PLC MIZZI GROUP LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
0000000054
6477 APPUNTATI 03/08/2021 10:30 4/2020 MALTA DAIRY PRODUCTS LIMITED (C7833) SPITERI CHRISTOPHER (KI202481M)ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL QORMIScan
Dok
0000000055
6510 APPUNTATI 03/08/2021 11:00 21/2020 MUSCAT MARIA MUSCAT BASTJAN ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL QORMIScan
Dok
0000000056
6007 APPUNTATI 02/09/2021 10:30 58/2015 BANK OF VALLETTA PLC GRECH MARIA DOLORES ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
0000000057
6057 APPUNTATI 02/09/2021 11:00 12/2016 BANK OF VALLETTA P.L.C. BEZZINA KURT MARIO KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000058
6564 APPUNTATI 02/09/2021 11:30 9/2021 BG INVEST LIMITED KURATURI DEPUTATI KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORL-ISLAScan
Dok
0000000059
6537 APPUNTATI 07/09/2021 10:30 39/2020 JONES MALCOLM ET DEBATTISTA FRANCIS ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIN-NAXXARScan
Dok
0000000060
5961 APPUNTATI 07/09/2021 11:00 28/2015 BANK OF VALLETTA PLC ISSA ISLAM TAWFIK KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL BALZANScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORHAL BALZANScan
Dok
0000000061
6461 APPUNTATI 07/09/2021 11:30 59/2019 S.O.C. & K CO. LTD HAROUN AARON PRO ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIS-SWIEQIScan
Dok
0000000062
6562 APPUNTATI 09/09/2021 10:30 7/2021 HSBC BANK MALTA PLC KHALED YASSINE ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORPAOLAScan
Dok
0000000063
6563 APPUNTATI 09/09/2021 11:00 8/2021 BONELLO EDWINA (KI522953M) CARUANA ANTHONY (KI86956M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIN-NAXXARScan
Dok
0000000064
6488 APPUNTATI 09/09/2021 11:30 9/2020 SEABANK HOTEL AND CATERING LTD C4031 PORTELLI JOSEPH MARY (KI53686M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000065
6566 APPUNTATI 14/09/2021 10:30 11/2021 HSBC BANK MALTA P.L.C (C3177) SARE JOSEPH ET (KI366172M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000066
6567 APPUNTATI 14/09/2021 11:00 12/2021 BELAIR DEVELOPMENT AND CONSTRUCTIO FASHION RETAILERS LIMITED ET (C36172) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORTAS-SLIEMAScan
Dok
0000000067
5932 APPUNTATI 14/09/2021 11:30 15/2015 MICHAEL ATTARD LIMITED VASSALLO ANTHONY ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIR-RABATScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MARSAScan
Dok
0000000068
6565 APPUNTATI 16/09/2021 10:30 10/2021 GALEA VOLHA SIVE OLGA(KI310919L) GALEA CARMELO (KI313872M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORL-IMGARRScan
Dok
0000000069
6568 APPUNTATI 16/09/2021 11:00 13/2021 FIL-PROCEDURI TA` FALLIMENT TA` JONATHAN PACE X KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIZ-ZEJTUNScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZABBARScan
Dok
0000000070
6517 APPUNTATI 23/09/2021 10:30 27/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) MONTEBELLO CARLO(KI38575M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAZ-ZABBARScan
Dok
0000000071
6128 APPUNTATI 23/09/2021 11:00 60/2016 APS BANK LIMITED C & M CONTRACTORS LIMITED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
0000000072
6129 APPUNTATI 23/09/2021 11:30 61/2016 APS BANK LIMITED C & M CONTRACTORS LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000073
6518 APPUNTATI 28/09/2021 10:30 28/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) BONNICI DR JOSEPH P ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSAN PAWL IL-BAHARScan
Dok
0000000074
6520 APPUNTATI 28/09/2021 11:00 30/2020 BANK OF VALLETTA PLC(C2833) VELLA JONATHAN(KI370487M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRZEBBUGAScan
Dok
0000000075
6570 APPUNTATI 12/10/2021 10:30 14/2021 BANK OF VALLETTA PLC(C2833) CUTAJAR PAUL(KI173261M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL SAFIScan
Dok
0000000076
6571 APPUNTATI 12/10/2021 11:00 15/2021 BANK OF VALLETTA(C2833) CUTAJAR MARIA CARMELA KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL SAFIScan
Dok
0000000077
6548 APPUNTATI 12/10/2021 11:30 49/2020 ENRIQUEZ FRANCIS (KI401842M) ENRIQUEZ SYLVIA (KI895445M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORSANTA VENERAScan
Dok
0000000078
6572 APPUNTATI 14/10/2021 10:30 16/2021 WESTERN COMPANY LIMITED (C19994) MIFSUD CHRISTOPHER (KI396782M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORHAL GHARGHURScan
Dok
0000000079
6573 APPUNTATI 14/10/2021 11:00 17/2021 APS BANK PLC (C2192) ALOISIO DANIEL(KI353976M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORBIRKIRKARAScan
Dok
0000000080
6575 APPUNTATI 14/10/2021 11:30 18/2021 STARK RONALD (KI29096A)ET MORRIS ROGER IAN (KI174176A) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORMARSASKALAScan
Dok
0000000081
6576 APPUNTATI 19/10/2021 10:30 19/2021 BORG EDWIN (KI150764M) CALLEJA DR LEONTINE ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOBBLI
TipLokalità
PROPRJETA U BINI IEHORIL-MOSTAScan
Dok
PROPRJETA U BINI IEHORIR-RABATScan
Dok
0000000082


Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni