Search Judicial Sales

6868 APPOINTED 15/07/2024 10:00 8/2024 ZAMMIT LEASING AND INVESTMENTS LIMITED GIA J. ZAMMIT LIMITED C 37945 CORRIGAN RICHARD ET 160209A 55 LIMITI TA' GHADMIJA LIMITI TA' GHADMIJA L-IMQABBA MOVABLE
TypeLocality
VEHICLESL-IMQABBAScan
Doc
0000000000
6846 APPOINTED 16/07/2024 10:30 68/2023 HSBC BANK MALTA P.L.C (C3177) CASSAR EMANUEL KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTAS-SLIEMAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTAS-SLIEMAScan
Doc
0000000001
6853 APPOINTED 16/07/2024 11:00 2/2024 AZZOPARDI AMANDA KI 482780 M BONNICI JOSEPH P DR ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
RURAL PROPERTYIR-RABATScan
Doc
0000000002
6880 APPOINTED 17/07/2024 10:30 10/2024 SCIBERRAS KIM KI 128786M SALIBA DYLAN KI 252693 ET 17 TRIQ ID- DEJQA IL-BELT VALLETTA MOVABLE
TypeLocality
FURNITUREIL-HAMRUNScan
Doc
0000000003
6881 APPOINTED 17/07/2024 11:00 11/2024 ELMO INSURANCE LIMITED C 3500 GRIMA DANIEL PAUL KI 508580M 17 TRIQ ID- DEJQA IL-BELT VALLETTA MOVABLE
TypeLocality
VEHICLESIR-RABATScan
Doc
0000000004
6682 APPOINTED 18/07/2024 10:30 27/2022 HSBC BANK MALTA PLC C3177 BORG BRIAN 10576M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000005
6803 APPOINTED 18/07/2024 11:00 35/2023 HSBC BANK MALTA PLC C 3177 MIFSUD CUTAJAR MARK ANTHONY DR. ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-GZIRAScan
Doc
0000000006
6690 APPOINTED 23/07/2024 10:30 32/2022 BANK OF VALLETTA PLC C2833 MAGGI LIMITED C29243 KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
0000000007
6705 APPOINTED 23/07/2024 11:00 41/2022 FARRUGIA GRACE KI BONELLO DAVID DR. KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000008
6850 APPOINTED 24/07/2024 09:30 1/2024 MICHAEL ATTARD LIMITED C 32362 BEZZINA RAYMOND KI 737262 M ET XX ST. PAUL'S GARAGE XX TRIQ IL-PARSOTT XX IL-MOSTA MOVABLE
TypeLocality
VEHICLESIL-MOSTAScan
Doc
0000000009
6859 APPOINTED 06/08/2024 10:30 7/2024 CARUANA SAVIOUR KI 61744 M ET MANGION PRODUCTIONS LIMITED C 16836 KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000010
6855 APPOINTED 08/08/2024 10:30 4/2024 ELLUL JOHN KI 348256 M ELLUL ASSUERO KI 334967 M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRZEBBUGAScan
Doc
0000000011
6858 APPOINTED 08/08/2024 11:00 6/2024 SHEPHARD GORDON KI 386874 M TANTI DOTTOR GRAZIELLA KI 96886 M NOE ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIN-NADURScan
Doc
0000000012
6856 APPOINTED 08/08/2024 11:30 5/2024 PETRILA DAN KI 20821 A STEEL STRUCTURES COMPANY LIMITED C 4192 KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
--
0000000013
6860 APPOINTED 05/09/2024 10:30 8/2024 HSBC BANK MALTA P.L.C C 3177 BONNICI DUNCAN KI 236073 M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000014
6747 APPOINTED 05/09/2024 11:00 4/2023 HSBC BANK MALTA PLC C3177 MIFSUD CEDRIC AV ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZABBARScan
Doc
0000000015
6701 APPOINTED 05/09/2024 11:30 38/2022 HSBC BANK MALTA P.L.C C3177 MARTIN FENECH DR ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-MELLIEHAScan
Doc
0000000016
6677 APPOINTED 10/09/2024 10:30 25/2022 CALLEJA IVAN ET KI 335884M BORG TANIA ET KI 0389282M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSAXLOKKScan
Doc
0000000017
6596 APPOINTED 10/09/2024 11:00 36/2021 DEMAR PROPERTIES LIMTIED (C34534) RUGERI FRANCESCO KI197316A KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000018
6742 APPOINTED 10/09/2024 11:30 1/2023 HSBC BANK MALTA PLC C3177 CAMILLERI STEPHEN KI353666M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000019
6218 APPOINTED 12/09/2024 10:30 14/2017 DEBONO EDWARD AVUKAT DOTTOR NOE HILI PAUL ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000020
6336 APPOINTED 12/09/2024 11:30 23/2018 DEBONO EDWARD AVUKAT DOTTOR NOE BORG JEAN PIERRE SIVE JEAN (KI473467M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAD-DINGLIScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAD-DINGLIScan
Doc
0000000021
6731 APPOINTED 17/09/2024 10:30 60/2022 HSBC BANK MALTA P.L.C C3177 HYNES DAVID OWEN (PA 4359237) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-FONTANAScan
Doc
0000000022
6862 APPOINTED 17/09/2024 11:00 9/2024 BORG JOANNE KI 427498M ABELA DAVID KI 572177M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIS-SIGGIEWIScan
Doc
0000000023
6146 APPOINTED 17/09/2024 11:30 72/2016 BANK OF VALLETTA PLC BUGEJA PAULINE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZEBBUGScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZEBBUGScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZEBBUGScan
Doc
0000000024
6356 APPOINTED 19/09/2024 10:30 37/2018 BONNICI NOEL SIVE NOE (KI327064M) ET MCCF PROPERTIES COMPANY LIMITED (C41387) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-MELLIEHAScan
Doc
0000000025
6759 APPOINTED 19/09/2024 11:00 9/2023 HSBC BANK MALTA P.L.C. C3177 BONNICI JOSEPH P DR ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000026
5658 APPOINTED 19/09/2024 11:30 49/2013 HSBC BANK MALTA PLC RISEA LIMITED (C 30901) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000027
6748 APPOINTED 24/09/2024 10:30 5/2023 BONELLO EDWINA KI 522953M SPITERI NORMAN KI 41461M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000028
6867 APPOINTED 24/09/2024 10:30 10/2024 MALTA LGBTIQ RIGHTS MOVEMENT VO/0039 GRECH MINTOFF IVAN KI 267966M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIN-NAXXARScan
Doc
0000000029
6806 APPOINTED 24/09/2024 11:00 38/2023 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) CHETCUTI HELENA KI 118768M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIS-SWIEQIScan
Doc
0000000030
6875 APPOINTED 24/09/2024 11:30 15/2024 FRANCICA FABIAN KI 424585M MIZZI BEVERLY KI 314984M DEGUARA EMANUEL KI 496775M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIR-RABATScan
Doc
0000000031
6692 APPOINTED 25/09/2024 11:00 6/2022 BNF BANK MALTA PLC 41030 CALLEJA LEONTINE DR ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA MOVABLE
TypeLocality
GOLD AND PRECIOUS STONESIL-MOSTAScan
Doc
0000000032
6869 APPOINTED 26/09/2024 10:30 11/2024 HSBC BANK MALTA PLC (C3177) GALEA RONALD (KI 274072M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000033
6870 APPOINTED 26/09/2024 11:00 12/2024 SCICLUNA DARREN CHARLES 473573M PORTELLI JOSEPH 536861M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000034
6874 APPOINTED 26/09/2024 11:30 14/2024 PULLICINO JOHN PAUL KI 196695M CAMILLERI JOSEPH KI 533455M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GILJANScan
Doc
0000000035
6812 APPOINTED 03/10/2024 10:30 42/2023 SULTANA DANIEL DR. KI 459888M ET BARTOLO CEDRIC KI 343677M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000036
6490 APPOINTED 03/10/2024 11:00 10/2020 APS BANK PLC GIA APSBANKLIMITEDC2192 AGIUS VINCENT KI77851M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000037
6815 APPOINTED 03/10/2024 12:00 45/2023 BANK OF VALLETTA PLC C 2833 GRIXTI DR IVAN KI 93967 M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-BELT VALLETTAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZABBARScan
Doc
0000000038
6568 APPOINTED 08/10/2024 10:30 13/2021 FALLIMENT TA` JONATHAN PACE X KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIZ-ZEJTUNScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZABBARScan
Doc
0000000039
6096 APPOINTED 10/10/2024 10:30 34/2016 AC FUELS LIMITED SCHEMBRI ANTHONY ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTAS-SLIEMAScan
Doc
0000000040
5260 CEADED 10/10/2024 11:00 57/2011 BANK OF VALLETTA PLC SALIBA GIORGINA KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSPAOLAScan
Doc
0000000041
6378 CEADED 10/10/2024 11:00 1/2019 BANIF BANK (MALTA) PLC (C41030) FARRUGIA EVE(KI502475M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIN-NAXXARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000042
6597 APPOINTED 10/10/2024 11:00 37/2021 BANK OF VALLETTA P.L.C. (C2833) GAUCI VICTOR ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
--
0000000043
5392 SUSPENDED 10/10/2024 11:30 25/2012 BANK OF VALLETTA PLC C2833 ZAHRA ROBERT KI 371876M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL GHAXAQScan
Doc
0000000044
5805 SUSPENDED 10/10/2024 11:30 31/2014 BANK OF VALLETTA PLC MALLIA ALFRED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000045
6708 APPOINTED 10/10/2024 12:00 44/2022 APS BANK PLC (C2192) BUHAGIAR DAVID NICHOLAS KI 13895M E T KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZABBARScan
Doc
0000000046
6755 APPOINTED 15/10/2024 10:30 6/2023 CUTAJAR MARIA KI 344667M CUTAJAR CARMEL KI 0100865M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIR-RABATScan
Doc
0000000047
6557 APPOINTED 15/10/2024 11:00 2/2021 BANK OF VALLETTA PLC (C2833) CACHIA JOSHUA (KI519880M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIZ-ZURRIEQScan
Doc
0000000048
6544 APPOINTED 15/10/2024 11:30 45/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C.(C2833) PACE BRIAN (KI385381M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL GHAXAQScan
Doc
0000000049
6886 APPOINTED 15/10/2024 12:00 20/2024 CASSAR EMANUEL KI 784851M ET ABELA ANTHONY KI 274354M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIX-XAGHRAScan
Doc
0000000050
6750 APPOINTED 16/10/2024 11:00 2/2023 ENEMALTA PLC C65836 STREAMCAST LIMITED C82727 55 GHADMIJA LIMITI TA' GHADMIJA L-IMQABBA MOVABLE
TypeLocality
FURNITUREIL-MARSAScan
Doc
0000000051
6707 APPOINTED 17/10/2024 10:30 43/2022 BANK OF VALLETTA PLC C2833 BAJADA JEAN PAUL KI 588181M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-MELLIEHAScan
Doc
0000000052
6603 APPOINTED 17/10/2024 11:00 43/2021 CHESTER HOLDINGS LIMITED (C74645) MERCIECA ALEXANDER (KI85363M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSANTA VENERAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSL-IMSIDAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIS-SWIEQIScan
Doc
0000000053
6639 APPOINTED 17/10/2024 11:30 4/2022 HSBC BANK MALTA PLC (C3177) AYAD MAJOEDDIN SIVE MAGDY KI27234A KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-FGURAScan
Doc
0000000054
6428 APPOINTED 22/10/2024 10:30 33/2019 BANK OF VALLETTA PLC(C2833) MIXER LIMITED (C9942) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZEBBUGScan
Doc
0000000055
5794 APPOINTED 22/10/2024 11:00 26/2014 BANK OF VALLETTA PLC GRECH NAZZARENO ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000056
6464 APPOINTED 22/10/2024 11:30 61/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) ATTARD RENALD(KI499684M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSFLORIANAScan
Doc
0000000057
6396 APPOINTED 24/10/2024 10:30 10/2019 BANK OF VALLETTA P.L.C (C2833) ZAMMIT ANTHONY KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZABBARScan
Doc
0000000058
6814 APPOINTED 24/10/2024 11:00 44/2023 BELAIR SLIEMA LIMITED C 88195 FRENDO PETER JAMES KI 369782M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-GZIRAScan
Doc
0000000059
6435 APPOINTED 24/10/2024 11:30 39/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C. (C3177) SHEHATA KHALED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000060
6562 APPOINTED 29/10/2024 10:30 7/2021 HSBC BANK MALTA PLC KHALED YASSINE ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSPAOLAScan
Doc
0000000061
6457 APPOINTED 29/10/2024 11:00 56/2019 HSBC BANK MALTA P.L.C (C3177) AHMED NAWAFLEH ABDALLAH (KI24907A) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-GZIRAScan
Doc
0000000062
6640 APPOINTED 29/10/2024 11:30 5/2022 HSBC BANK MALTA PLC (C3177) CUTAJAR AV DR ATHONY ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSL-IMGARRScan
Doc
0000000063
6735 APPOINTED 31/10/2024 10:30 64/2022 ELLUL CATERINA KI368357M ELLUL SAVIOUR KI812557M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-QRENDIScan
Doc
0000000064
6699 APPOINTED 31/10/2024 11:00 36/2022 CORTIS ROSARIO KI 932148M GRECH PATRICK ET KI 149872M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
0000000065
6718 APPOINTED 31/10/2024 11:30 52/2022 COLOMBANI PAOLO PASSAPORT YA9796818 CHIRCOP JANE ET KI 466464M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIR-RABATScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000066
6834 APPOINTED 31/10/2024 12:00 57/2023 360 RETAIL SUPPLIES LIMITED C 64990 ISKANDAR MAGED FAWZY SHOKRY KI 0020947 A ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GWANNScan
Doc
0000000067
6128 APPOINTED 05/11/2024 10:30 60/2016 APS BANK LIMITED C & M CONTRACTORS LIMITED ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSANTA VENERAScan
Doc
0000000068
6129 APPOINTED 05/11/2024 11:00 61/2016 APS BANK LIMITED C & M CONTRACTORS LIMITED KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000069
6833 APPOINTED 05/11/2024 11:30 56/2023 F. HOUSE INVESTMENT LIMITED C34623 D.A. HOLDINGS LIMITED C18064 KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000070
6877 APPOINTED 05/11/2024 11:30 16/2024 MAKAW LIMITED SWELL DEVELOPMENTS KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTAS-SLIEMAScan
Doc
0000000071
6580 APPOINTED 05/11/2024 12:00 23/2021 BANK OF VALLETTA PLC VELLA ANTHONY (KI212149M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAZ-ZABBARScan
Doc
0000000072
6818 APPOINTED 07/11/2024 10:30 48/2023 VELLA JOHN BAPTIST KI 78633 M ET CURMI NEVILLE KI 443740 M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
--
0000000073
6810 APPOINTED 07/11/2024 11:00 41/2023 BANK OF VALLETTA PLC C2833 BONELLO EDRIC DR. KI 271799M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-GZIRAScan
Doc
0000000074
6825 APPOINTED 07/11/2024 11:30 51/2023 HSBC BANK MALTA PLC C 3177 GAFA ALEXEI KI 34480 M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIZ-ZEJTUNScan
Doc
0000000075
6887 APPOINTED 07/11/2024 12:00 21/2024 INTEGRATED ELECTRONICS LTD C 14470 ARMA HOLDINGS LTD C 44622 KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GILJANScan
Doc
0000000076
6511 APPOINTED 12/11/2024 10:30 22/2020 APS BANK PLC (C2192) ALU CARE MOSTA LIMITED (C32359) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-MOSTAScan
Doc
0000000077
6512 APPOINTED 12/11/2024 11:00 23/2020 APS BANK PLC (C2192) ALU CARE HOLDINGS LIMITED (C30207) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-MOSTAScan
Doc
0000000078
6513 APPOINTED 12/11/2024 11:30 24/2020 APS BANK PLC (C2192) FENECH STEPHAN (KI309571M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-MOSTAScan
Doc
0000000079
6632 APPOINTED 14/11/2024 10:30 64/2021 BANK OF VALLETTA PLC C 2833 BEZZINA KARL JOHN 117482M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSH'ATTARDScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000080
6734 APPOINTED 14/11/2024 11:00 63/2022 PISANI MARY ROSE KI613062M PISANI ANTHONY KI673959M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000081
6889 APPOINTED 14/11/2024 11:30 23/2024 BANK OF VALLETTA P.L.C C 2833 DARMANIN JOSETTE KI 531672M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000082
6890 APPOINTED 14/11/2024 12:00 24/2024 BANK OF VALLETTA PLC C2833 FARRUGIA CARMELO KI 371967M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL QORMIScan
Doc
0000000083
6608 APPOINTED 19/11/2024 10:30 46/2021 GHIO IVAN KI380371M ET MERCIECA ALEXANDER SIVE ALEX KI85363M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-GZIRAScan
Doc
0000000084
6784 APPOINTED 19/11/2024 11:00 23/2023 BANK OF VALLETTA PLC C2833 BONELLO EDRIC DR 271799M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000085
6785 APPOINTED 19/11/2024 11:30 24/2023 BANK OF VALLETTA PLC C2833 BONELLO EDRIC DR KI 271799M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000086
6641 APPOINTED 19/11/2024 12:00 6/2022 HSBC BANK MALTA PLC C3177 DIMECH DARREN ET KI 575977M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-FGURAScan
Doc
0000000087
6820 APPOINTED 21/11/2024 10:30 50/2023 HSBC BANK MALTA PLC C 3177 MIFSUD JEAN PAUL KI 275574 M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-BELT VALLETTAScan
Doc
0000000088
6711 APPOINTED 21/11/2024 11:00 47/2022 CACHIA PATRICK KI 0179954M CACHIA GLENN KI 4485593M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL TARXIENScan
Doc
0000000089
5979 APPOINTED 21/11/2024 11:30 38/2015 BANIF BANK MALTA PLC ENTERTAINMENTS LTD ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
0000000090
6500 APPOINTED 26/11/2024 10:30 17/2020 BANK OF VALLETTA P.L.C (C 2833) GEOMIKE LIMITED (C8820) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSMARSASKALAScan
Doc
0000000091
6570 APPOINTED 26/11/2024 11:00 14/2021 BANK OF VALLETTA PLC(C2833) CUTAJAR PAUL(KI173261M) ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL SAFIScan
Doc
0000000092
6758 APPOINTED 26/11/2024 11:30 8/2023 BANK OF VALLETTA PLC TABONE SIMON ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-FGURAScan
Doc
0000000093
6892 APPOINTED 28/11/2024 10:30 25/2024 HSBC BANK MALTA P.L.C. C 3177 GAUCI KENNETH KI 242571 M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSH'ATTARDScan
Doc
0000000094
6894 APPOINTED 28/11/2024 11:00 27/2024 CUMBO RENZO KERR KI 246681M DEGIORGIO MARIA CONCETTA SIVE CONCETTA KI 997947M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-FGURAScan
Doc
0000000095
6730 APPOINTED 28/11/2024 11:30 59/2022 CORTIS ROSARIO KI 932148M ATTARD JEFFREY KI 428673M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSL-IKLINScan
Doc
0000000096
5680 APPOINTED 05/12/2024 10:30 62/2013 BANK OF VALLETTA PLC VASSALLO FRANK ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSH'ATTARDScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSH'ATTARDScan
Doc
0000000097
6833 APPOINTED 05/12/2024 10:30 56/2023 F. HOUSE INVESTMENT LIMITED C34623 D.A. HOLDINGS LIMITED C18064 KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000098
6902 APPOINTED 05/12/2024 10:30 33/2024 PARNIS SANDRO KI 458673M ET ZAHRA EMANUEL KI 788451M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRZEBBUGAScan
Doc
0000000099
6789 APPOINTED 05/12/2024 11:00 27/2023 CAMILLERI PHILIP KI 237657M ET ATTARD MARY ROSE KI 204363 KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRZEBBUGAScan
Doc
0000000100
6796 APPOINTED 05/12/2024 11:30 32/2023 ENRIQUEZ MARY ROSE KI 596943M SCHEMBRI MARTIN KI 386953M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSTAS-SLIEMAScan
Doc
0000000101
6893 APPOINTED 07/12/2024 11:00 26/2024 FARRUGIA MARCELLA KI 188959M MICALLEF MARIO KI 436755M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL QORMIScan
Doc
0000000102
6897 APPOINTED 10/12/2024 10:30 28/2024 ELBROS CONSTRUCTION LIMITED C10925 ZAHRA NOEL KI 392081M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIZ-ZEJTUNScan
Doc
0000000103
6884 APPOINTED 10/12/2024 11:30 18/2024 GALEA VOLHA SIVE OLGA KI 310919L GALEA CARMELO KI 313872M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GILJANScan
Doc
0000000104
6888 APPOINTED 07/01/2025 10:30 22/2024 AQUILINA MARIO KI 520162M SCHEMBRI CARMEL SIVE CHARLES JAMES KI 858451M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GILJANScan
Doc
0000000105
6898 APPOINTED 07/01/2025 11:00 29/2024 PACE JASON KI 436463M MANGION MICHAEL THOMAS ALFRED KI 446781M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSZEBBUGScan
Doc
0000000106
6899 APPOINTED 07/01/2025 11:30 30/2024 CORNER FOODSTORE COMPANY LIMITED C 30452 CARUANA SOLER ALEXANDER GEORGE K I 0166457 KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSL-IMSIDAScan
Doc
0000000107
6764 APPOINTED 09/01/2025 10:30 12/2023 CAMILLERI VICTOR KI 581757M ET LARA INVESTMENT LIMITED C24441 KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSL-IKLINScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GILJANScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSL-IKLINScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIN-NAXXARScan
Doc
0000000108
6901 APPOINTED 09/01/2025 11:00 32/2024 AGIUS JOSEPHINE KI 356544M ET BORG FRANCIS KI 957249M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSH'ATTARDScan
Doc
0000000109
6668 APPOINTED 14/01/2025 10:30 18/2022 WINDSOR COMPANY LIMITED (C2322) SOVEREIGN HOTELS LIMITED (C10538) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
--
0000000110
6851 APPOINTED 16/01/2025 10:30 1/2024 BANK OF VALLETTA PLC (C2833) PACE NORBERT KI171581 M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000111
6907 APPOINTED 16/01/2025 11:00 38/2024 35 14 CAPITAL SCC PLC C 105417 BORG JOHN KI 904145M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN PAWL IL-BAHARScan
Doc
0000000112
6109 APPOINTED 21/01/2025 10:30 44/2016 BANK OF VALLETTA P.L.C. GLOBINO LIMITED (C10052) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000113
6844 APPOINTED 21/01/2025 11:00 66/2023 BANK OF VALLETTA PLC C 2833 STELLINI SIMON KI 321271 M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-GZIRAScan
Doc
0000000114
6900 APPOINTED 21/01/2025 11:30 31/2024 SAPIANO PAUL KI 200771M ELLUL MARIA GRAZIA KI 274369M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSHAL GHAXAQScan
Doc
0000000115
6914 APPOINTED 23/01/2025 11:00 42/2024 FALZON GAETANO KI 671555M ET FALZON ALFRED KI 663551M KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSBIRKIRKARAScan
Doc
0000000116
6909 APPOINTED 28/01/2025 10:30 36/2024 35 14 CAPITAL SCC PLC C105417 DEBONO PIERRE KI 580776M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIS-SWIEQIScan
Doc
0000000117
6908 APPOINTED 28/01/2025 11:00 35/2024 35 14 CAPITAL SCC PLC C105417 DEBONO PIERRE KI 580776M ET KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSSAN GWANNScan
Doc
0000000118
6147 APPOINTED 30/01/2025 10:30 73/2016 BANK OF VALLETTA PLC CHIRCOP CHRISTOPHER DR ET NOE KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIL-HAMRUNScan
Doc
0000000119
6581 APPOINTED 27/03/2025 10:30 24/2021 RIMUS TRADING AGENCY LIMITED(C20020) SAMMUT JOSEPH(KI277782M) KAMRA NUMRU 78 BISWIT L-ARKIVJU, LIVELL -1 QRATI TAL-GUSTIZZJA TRIQ IR- REPUBBLIKA IL-BELT VALLETTA IMMOVABLE
TypeLocality
PROPERTY AND OTHER BUILDINGSIZ-ZURRIEQScan
Doc
0000000120


Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info