Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 2, Page 561

Judgement Details


Date
27/06/1989
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
AGIUS CARMEL A., HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A.
Parties
CARMELO BONNICI vs EUCHARISTICO ZAMMIT NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - DIGRIET INTERLOKUTORJU
Summary
Il-Qorti ta' l-ewwel istanza tat differimet lill-attur sabiex jesebixxi dokumenti. Il-konvenut iritjena li dan kien digriet interlokutorju u appella minn din l-ordni. Skond il-ligi jista' jsir appell minn sentenza jew minn digriet interlokutorju. Il-procedura li ghandha tigi segwita tvarja skondjekk ikunx qed isir appell minn sentenza jew digriet, izda l-kontenut ta' digriet interlokutorja ghandu jkun identiku ghall-kontenut ta' sentenza. Skond l-artikolu 218 "fis-sentenza" (u ghalhekk skond l-art. 221 fuq citat anke f'kaz ta' digriet interlokutorju) ghandhom qabel xejn jinghataw ir-ragunijiet li fuqhom il-Qorti tkun ibbazat id-decizjoni taghha u ghandu jkun hemm fiha dik il-parti tat-talba u tat-twegiba li l-Qorti jidhrilha li hija bizzejjed biex is-sentenza (u ghalhekk anke d-digriet interlokutorju) tkun tista' tiftiehem. Il-Qorti ghalhekk ikkonkludiet illi kienu jonqsu r-rekwiziti tal-ligi biex wiehed jista' jikkonkludi li hemm digriet interlokutorju li minnu jista' jsir appell u konsegwenti appell minn digriet interlokutorju inezistenti huwa null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info