Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 448

Judgement Details


Date
14/10/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ALFREDO ZAMMIT vs EMILIA POGGI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 960 TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - INABILITAZZJONI - INTERDIZZJONI - PRODIGALITA'
Summary
L-istitut ta' interdizzjoni u inabilitazzjoni ghandu bhala fundament etiku l-gid tal-familja u tas-socjeta, tant ghall-effetti prossimi kemm ghall-effetti remoti; b'mod li l-limitazzjoni tal-kapacita', kif iridu l-ligijiet, barra milli tkun per necessita' difiza guridika ghall-persuna li ma tkunx kapaci jimmiraw u huma ntizi wkoll ghad-difiza tas-socjeta' in generali. Biex jigi moghti l-provvediment eccezzjonali ta' l-interdizzjoni jew inabilitazzjoni irid ikun hemm fil-persuna li ghandha tiginkapacitata dispozizzjoni ghall-hela u tberbiq. Ma hemmx regola generali sabiex bic-certezza jigi affermat li l-prodigalita' hija fi kwalunkwe kaz kawza jew motiv ta' inkapacita' li timmerita dan il-provvediment; imma l-kwistjoni hija mhollija ghall-apprezzament tal-gudikant; u dana ghandu jara l-iskop ta' l-ispza maghmula mill-persuna li tkun taht process ta' interdizzjoni fid-dawl tal-hsieb tal-generalita' tan-nies, apparti mill l-attirid ikun att tali ta' vera dissipazzjoni u li jkun inisselmieghu bhala konsegwenza, jekk mhux immedjata almenu medjata, ta' rorina jew dissipazzjoni ta' patrimonju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info