Referenza: Volum 77 (1993), Parti Nru. 2, Taqsima 2, Paġna 178

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/05/1993
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
AGIUS CARMEL A., HERRERA JOSEPH A., MUSCAT AZZOPARDI GODWIN
Partijiet
ANTHONY MUSCAT vs JOHN JOSEPH CAMILLERI U ANTHONY MUSCAT BHALA DIRETTURI, GHAN-NOM U IN RAPPRESENTANZA TAS-SOCJETA' "EDUCATIONAL ENTERPRISES LIMITED" U B'DIGRIET TAS-26 TA' APRIL, 1989, IL-QORTI ORDNAT IL-KJAMATA IN KAWZA TA' OSCAR MIZZI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPOGG - AZZJONI PERSONALI - AZZJONI REALI - DRITT PERSONALI - DRITT REALI
Fil-Qosor
Is-socjeta' konvenuta fil-kors tal-bini appoggjat ma' proprjeta' ta' l-attur. Il-konvenuti nomine sussegwentement ittrasferew lill-kjamat fil-kawza bil-kondizzjoni "liberu u frank". L-ewwel Qorti kkundannat lill-kjamat fil-kawza jhallas. Il-kwistjoni fil-kawza kienet espressa f'dawn it-termini cari mill-Qorti ta' l-Appell: jekk gar jappoggja ma' hajt divizorju u qabel ma jhallas id-dritt ta' l-appogg, jittrasferixxi l-fond lil terz, jista' s-sid li originarjament bena l-hajt divizorju jfittexdirettament lil tali terz? Il-Qorti ta' l-Appell skartat l-interpretazzjoni moghtija mill-ewwel Qorti illi l-hajt ta' appogg isir komuni malli jsir il-hlas favur l-interpretazzjoni illi l-ligi kjarament taghti d-dritt lill-gar li jappoggja basta jhallas. Irriteniet illi l-interpretazzjni korrettata' l-artikolu in kwistjoni hija illi dritt ta' appogg ta' min jappoggja jgib mieghu l-obbligu tal-hlas. Dan igib il-konsegwenza illi s-sid tal-hajt komuni ghandu d-dritt jitlob ghall-hlas primarjament minghand min ezercita l-appogg u in difett ta' hlas, ghandhu d-dritt li jirreklama l-pagament minghand l-aventi kawza fl-istess. Jekk l-utent originali ma jhallasx, min jibqa' jgawdi l-uzu tal-hajt wara l-utent originali, bhala aventi kawza minnu, ghandu certament l-obbligu li jhallas, salv ir-relazzjonijiet interni bejnu u bejn l-awtur tieghu. Il-Qorti ghalhekk irriformat is-sentenza appellata fis-sentenza appellata billi kkundannat kemm lill-konvenut kif ukoll lill-kjamat fil-kawza jhallsu lill-attur salv ir-relazzjonijiet bejn l-istess konvenut u kjamat jibqghu impregudikati.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni