Reference: Volume 29H (1935), Part No. 2, Section , Page 778

Judgement Details


Date
19/11/1935
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
CANONICO DON FRANCESCO ABELA NOE vs CANONICO DON GIOVANNI DEDOMENICO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART 113 TAL-PROCEDURA CIVILI - ART 850, 1904 U 1850 TA' L-ORD VII TA' L-1868 - AZZJONI TA' SIMULAZZJONI - BUONA FEDE - KONFRONT MA' L-AZZJONI PAWLJANA - LIBERAZZJONI F'SUBBASTA - NULLITA' TA' L-ATT SIMULAT - PRESKRIZZJONI AKKWIZITTIVA DECENNALI
Summary
l-azzjoni ta' Simulazzjoni hija diversa mill-azzjoni Pawljana, dik tirrigwarda att li l-partijiet makellhomx intenzjoni li jaghmelu realment; din tirrigwarda att li l-partijiet riedu jaghmlu, u ghamlu tassew, imma frawdolentement. Meta l-att ikun totalment simulat, it-trasferiment fih kontemplatma javverax ruhu. Dana l-att lanqas jiswa ghall-finijiet tal-preskrizzjoni akkwizitiva ta' ghaxarsnin, billi dana, barra r-rekwizit tal-'giusto titolo' tezigi dak tal-'buona fede', u din tonqos fil-kaz ta' akkwirent b'att simulat. Liberazzjoni ta' fond li ma jappartjenix lill-liberatarju hijanulla, u nulli huma l-atti kollha konsegwenzjali ghal dik il-liberazzjoni, fosthom ic-cedola tad-depozitu. L-akkwist ta' fond b'att simulat lanqas jehles il-fond mir-responsabilita' ghad-dejn gravanti fuqu bid-dekors ta' ghaxar snin. B'dak l-akkwist tal-fond ma giex trasferit; dik il-preskrizzjoni tippresupponi fit-terz possessur, u b'att simulat l-akkwirent ma kien qatt possessur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info