Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1276

Judgement Details


Date
08/03/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs MARIO GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"MALTA UNION OF FARMERS" - "PARLIAMENTARY DEBATES" - ART. 2 U 4 TAL-KAP 108 - INTERPRETAZZJONI - MEETING - PUBLICITA'
Summary
Il-Ligi li tipprojbixxi l-meetings minghajr permess tal-pulizija tirrikjedi l-ewwelnett illi l-gemgha ta' nies li tiehu parti fil-laqgha jkun ta' mhux anqas minn ghoxrin ruh. In kwantu ghall-karattrutad-diskussjoni li ssir f'dik il-gemgha, ma jistghax jinghad li l-ligi tipprojbixxi l-laqghat li jkollhom xejra politika biss; u ghaldaqstant anki laqgha ta' bdiewa organizzata mill-Malta Union of Farmers" taqa' taht din il-ligi, u tirrikjedi l-permess tal-Pulizja. Imma apparti n-numru ta' nies lijiehdu parti fid-diskussjoni u apparti l-karattru, politiku jew xort'ohra tad-diskussjoni, jehtiegl-element tal-publlicita'; jigifieri illi, biex dik il-projbizzjoni ssehh, u biex il-permess tal-Pulizija jkun rikjest, jehtieg li d-dhul ghal dik id-diskussjoni jew konferenza jkun permess ghal kullhadd indistintamnt u mhuxikun limitat ghal certa klassi biss ta' nies; b'mod illi, jekk il-laqgha ssir gewwa f'xi kazin jew f'post iehor fejn id-dhul hu limitat ghal certa klassi ta' nies, u mhux f'post publiku fejn jista' jattendi kullhadd minghajr ebda distinzjoni, dak il-meeting mhux kolpit mis-sanzjoni tal-ligi dwar il-meetings, u mhix rikjesta l-awtorizzazzjoni tal-Pulizija biex jinzamm dak il-meeting. Huwa veru li d-dibattiment parlamentari ma humiex fonti ta' interpretazzjoni awtentika ta' ligi; pero' jistghu jkunu ta' ajjut ghad-dilucidazzjoni ta' certi konsiderazzjonijiet u kriterji ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info