Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1369

Judgement Details


Date
23/05/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs PAWLU SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INTIMIDAZZJONI - UFFICJAL PUBBLIKU
Summary
Ghall-finijiet tal-htija ta' intimidazzjoni, il-kliem u l-agir tal-imputat ma ghandhomx jitqiesu, daqs kieku nghadu izolatament, imma ghandhom jigu pezati fuq l-isfond tac-cirkustanzi kollha li kienuqeghdin jizvolgi ruhhom fil-mument li hu tkellem u agixxa b'dak il-mod. Jekk fic-cirkustanzi il-kliem tal-imputat jakkwista effett li jkompli jikkrea f'mohh l-interessati biza' ragjonevoli ta' perikolu kif issemmi l-ligi, allura hu hati ta' intimidazzjoni. Ghax min jghid kliem simili ghandu logikament jiehu ir-responsabbilita' tal-effett ta' kliem kif dan l-effett ghandu jkun, u ma setghax ma jipprevedix li jkun, fic-cirkustanzi ta' post u hin li kien qieghed jghidhom. Ic-cirkustanza li l-imputat huwa mpjegat mal-R.A.F. mhix raguni biex tigi mitigata l-piena favut l-imputat. L-ispiritu tal-Ligijiet Kriminali hu pjuttost dak li, meta l-imputat hu mpjegat ta' xi branka publika, civili jewmilitari, in-nuqqas tieghu ghandu jigi rigwardat bhala gravjuri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info