Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1502

Judgement Details


Date
27/09/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs DUMINKU ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 281(D) U 282(D) TAL-KODICI KRIMINALI - KONSOLIDAZZJONI TAL-KWALIFIKI - KWALIFIKA TAL-PERSUNA U TAL-POST - SERA - TENTATTIV
Summary
Jekk bniedem jigi akkuzat li kkommetta serq a dannu tal-Gvern minn post fejn hu kien impjegat, ma hemmx lok ghall-konsolidazzjoni taz-zewg kwalifiki tal-persuna u tal-lok fi kwalifika wahda; ghaliex,ghalkemm bejn l-aggravanti kontemplata fl-art. 281(d) tal-Kodici Kriminali, tal-kwalifika tal-persuna mhabba li s-serq jigi kommess minn impjegat fil-post li fih ikun dahal minhabba l-impjeg tieghu, udik kontemplata fl-art 282(d) tal-istess Kodici, tal-kwalifika tal-post mhabba li r-reat gie kommess f'mahzen tal-Gvern, hemm komuni f'kaz simili c-cirkustanza tal-post tal-Gvern bhala l-post tas-serq, eppure fl-ewwel aggravanti biss hemm ic-cirkustanza li min jikkommetti r-reat ikun impjegat f'dakil-post u jkollu access ghalieh minhabba l-impjeg tieghu. Kwindi ma hemmx lok ghall-konsolidazzjoni taz-zewg aggravanti f'wahda. Ladarba l-atti tal-imputat jikkostitwixxi ablazzjoni tal-oggett tas-serq, dawk l-atti jammontaw ghar-reat ta' serq, u mhux ghal semplici tentattiv.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info