Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1444

Judgement Details


Date
28/06/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs DR. CARMELO CARUANA, B.A., LL.D., M.L.A., ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"FILES" DIPARTIMENTALI - ART. 513 TAL-KODICI KRIMINALI - ART. 637 (3) TAL-PROCEDURA CIVILI - DOKUMENTI - PROVI
Summary
Skond il-Procedura Civili, ma tistghax tintalab l-ezibizzjoni ta' ittri, dispacci, jew karti ohra lijaghmlu sehem minn korrispondenza ta' dipartiment tas-servizz publiku, Civili, Militari, Navali, jew tal-Forzi tal-Ajru, jew ta' rapport ta' dan id-Dipartiment, bhala prova f'gudizzju civili. Fil-Kodici Kriminali, mbghad, jinghad liema artikoli tal-Procedura Civili japplika fil-procedimenti kriminali, u fl-enumerazzjoni ta' dawn l-artikoli, li gew maghmula applikabbli ghall-procedimenti kriminali per riferenza, ma hemmx enumerat l-artikolu tal-Procedura Civili li jaghti dan il-privilegg lill-"files" dipartimentali. B'dan kollu, pero', ma jidherx li ghandu jigi negat lill-Kuruna l-istess privilegg ghar-rigward tal-"files" dipartimentali anki fil-proceduri kriminali; u ghalhekk dawn il-"files" ma humiex producibbli fil-procedimenti kriminali, jekk il-Prosekuzzjoni ma taderixxix ghat-talbali ssir ghall-produzzjoni taghhom. U mhux biss il-produzzjoni ta'dokumneti ufficjali ma tistghax tigi ordnata mill-Qorti imma lanqas jidher, fl-istat attwali tal-ligi, li l-Qorti tista' tezigi dikjarazzjoni tal-Kap tad-Dipartiment li tkun fis-sens li l-produzzjoni ta' dawk id-dokumenti tkun ta' pregudizzju ghas-servizz publiku.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info