Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 366

Judgement Details


Date
16/11/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ANNA MIGGIANI vs TANCRED CHETCUTI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SHOWROOM" - BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - HANUT - LOKAZZJONI
Summary
Fond mikri bies iservi bhala "show room" ghall-wirja u ezibizzjoni ta' oggett tan-negozju tal-kerrejhuwa hanut fis-sens tal-ligi, u ghalhekk ma jistghax jinghad li bil-fatt li l-kerrej ghamel anki bejgh minn dik ix-"show room" huwa biddel id-destinazzjoni tal-fond ghax ikkonvertieh f'hanut. Mhux kull uzu tal-fond mikri, xi ftit differenti jew xi ftit aktar estensiv minn dak pattwit, jimporta tibdil fid-destinazzjoni li jwassal ghall-penalita' estrema tal-izgumbrament tal-inkwilin; meta si tratta ta' kambjament parzjali li jkun komplementari ghad-destinazzjoni mifthema, u kwazi konsegwenzjalitaghha, b'mod illi l-mutament ikun accessorju ghall-uzu principali, u b'mod li jibqa' dejjem shiehl-uzu stabbilit fil-ftehim, allura ma hemmx abbuz ta' godiment li jimporta kambjament ta' destinazzjoni. Hekk bil-fatt li l-kerrej, mill-fond mikri biex iservi bhala "show room" ibiegh mill-merkanzija hemm esposta ghall-wirja ma javverax ruhu dak il-kambjament ta' destinazzjoni; aparti mill-interpretazzjoni tal-ftehim tal-kiri, cjoe' jekk dak il-ftehim ghandux jigi nterpretat fis-sens li l-intenzjoni tal-partijiet kienet li l-kerrej kera l-fond mhux biss biex jezeibixxi l-merkanzija, imma wkoll biex ibiegh minnha fil-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info