Referenza: Volum 46B (1962), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 254

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/05/1962
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
ANTHONY SALIBA vs MARY CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - ART. 10 TAL-KAP. 109 - BORD TAL-KERA - HANUT - LOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI
Fil-Qosor
Dar mikrija ammobilita bl-iskop li tigi sullokata bhala dar tal-abitazzjoni ma tistghax titqies "ghal dik ir-raguni biss" bhala hanut fis-sens tal-Ligi tal-Kera; u dan l-anqas meta l-kerrej ikun jezercita n-negozju ta' kiri ta' djar ammobiliti biex jerga' jissullokahom; u ghalhekk, dan il-fatt ma jipprekludix lis-sid milli jitlob lura l-pussess tal-fond. Dan il-fatt tfisser biss illi s-sid ma jistghax jinvoka s-sullokazzjoni bhala raguni ghat-talba tieghu ghar-ripreza ta' pussess tal-fond. U sabiex is-sid ikun jista' jaghmel it-talba ghar-ripreza ta' pussess tal-fond ma hux mehtieg li qabelhu jottjeni mill-Bord tal-Kera r-revoka tal-fakulta' tas-sullokazzjoni minnu koncessa lill-inkwilinfil-kuntratt tal-kiri, u illi fil-fatt meta ssir it-talba ghar-ripreza tal-pussess, ma jkunx hemm sullokazzjonijiet korrenti. Il-fatt illi, skond il-kuntratt tal-kiri, l-inkwilin kellu d-dritt li jissulloka, u l-fatt illi fiz-zmien tat-talba tas-sid ikun hemm korrenti sullokazzjoni koncessa legittimament mill-inkwilin u l-fond ikun okkupat mis-subinkwilin, minnhom innfushom ma jeskludux it-talbaghar-ripreza ta' pussess; u tibqa' biss il-kwistjoni jekk is-sid jissodisfax il-kondizzjonijiet stabbiliti mill-ligi, cjoe' li hu jkollu bzonn tal-post, almenu fi grad ragjonevoli, u li l-"hardship" tieghu, jekk it-talba tieghu tigi michuda, ikun akbar minn dak tal-inkwilin jekk l-istess talba tigimilqugha. U jekk l-inkwilin ma jkunx jabita fil-fond, ma jkunx il-kaz li tigi kunsidrata l-kwistjoni tal-ezistenza o meno ta' "suitable alternative accomodation"; u lanqas ma jkun il-kaz li jigi kunsidrat il-"hardship" tas-subinkwilin.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni