Referenza: Volum 43B (1959), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 317

Dettalji tas-Sentenza


Data
22/06/1959
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
VINCENZA SCICLUNA vs GEORGE AZZOPARDI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1477 U 1474 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI REDIBITORJA U AZZJONI ESTIMATORJA - BEJGH - VIZZJI OKKULTI
Fil-Qosor
L-azzjoni estimatorja, bhal dik redibitorja, tigi mill-garanzija li biha l-bejjiegh hu obbligat jaghmel tajjeb ghad-difetti li ma jidhrux tal-haga illi jaghmluha mhux tajba ghall-uzu li ghalieh hi mahsuba, jew li jnaqqsu daqs hekk il-valur taghha illi x-xerrej ma kienx jixtriha, jew kien joffri prezz izghar, kieku kien jaf bihom. Dan ifisser illi, biex ikun hemm lok ghall-azzjoni bazata fuq dik il-garanzija, jehtieg illi d-difett ikun ta' certa gravita' relattivament ghall-haga mibjugha u ghall-prezz imhallas ghaliha. Fil-kaz prezenti, l-attrici kienet xtrat terran u mezzanin fuqu bil-prezzkomplessiv ta' £1800, li kienu ghadhom kif inbnew ghan-negozju; xi erbgha snin wara l-bejgh hija rriskontrat xi difetti fil-madum, u talbet kontra l-venditur ir-rifuzjoni ta' parti mill-prezz minnha mhallas korrispondenti ghall-hsarat li kellha fil-madum. Irrizulta illi, meta saret ic-citazzjoni, il-madum ma kienx fi stat gravi fis-sens li kien jirrikjedi sostituzzjoni immedjata, u li kienu jridujghaddu xi sentejn jew tlieta ohra biex il-madum ikollu jinbidel; f'liema eventwalita' l-ispiza massima kienet tkun ta' £30. U l-Qorti qatghet illi fic-cirkustanzi ma kienx jirrikorri l-vizzju redibitorju kif rikjest mill-ligi biex ikun hemm lok ghall-azzjoni estimatorja; irriteniet illi l-attricikienet takkwista l-fondi xorta wahda kieku kienet taf b'dak id-difett, u li ma kienx jaghmel differenza ghall-prezz anki kieku kienet taf illi hamsa, sitta, jew sebgha snin wara, wara diversi kirjietkien ikollha bzonn taghmel dik l-ispiza reglattivament zghira hafna in proporzjon tal-prezz kollu,biex tbiddel il-madum; u rrespingiet it-talba tal-attrici.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni