Reference: Volume 43B (1959), Part No. 1, Section , Page 212

Judgement Details


Date
17/04/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOHN PACE vs CARMELA TONNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ALTERNATIVE ACCOMODATION" - "HARDSHIP" - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI
Summary
Fis-sentenzi tal-Board tal-Kera hu deziderabbli illi d-distinzjoni bejn l-ezami tas-"suitability" tal-fond offert bhala "alternative accomodation" u l-ezami tal-"hardship' rispettiv tal-partijiet tkunnetta; u dan mhux biss biex tkun koerenti mal-ligi u mal-gurisprudenza nterpretattiva, imma wkoll biex jigi agevolat l-ezami li f'kaz ta' appell ikollha taghmel il-Qorti tal-Appell. Ghalkemm in-numru tal-familja in relazzjoni mal-kobor tal-fond offert hu certament wahda mic-cirkustanzi li ghandhomjigu valjati ghall-"hardship", ma hux ammissibbli li dan il-kriterju purament numeriku jigi enuncjat f'mod assolut u eskluziv ta' kull cirkustanza ohra, b'mod li, jekk il-persuna ntimata u l-familjari taghha jkunu ta' numru anqas minn dawk li jkun hemm fil-fond offert, allura, "sic et simpliciter"tal-persuna ntimata ghandu jitqies li hu anqas. Dan il-principju ma hux accettabli, u huwa kuntrarju ghall-ligi, u l-affermazzjoni tieghu fis-sentenza tal-Board jirrendi dik is-sentenza appellabbli.Fil-qies tal-"hardship" jidhlu c-cirkustanzi kollha tal-kaz, inkluza c-cirkustanza li hemm 'available' ghal-lokatur fond iehor, kontuttokke' insufficjenti bhala kobor ghalieh; u huwa b'ligi illi, meta jigi biex jizen il-"hardship" rispettiv, il-Board ghandu jqies ic-cirkustanzi kollha tal-kaz, nkluza xi "alternative accomodation" li jista' jkollha l-parti l-wahda u l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info