Reference: Volume 43B (1959), Part No. 1, Section , Page 103

Judgement Details


Date
13/02/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MUSCAT AZZOPARDI GODWIN, MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
INNOCENZO DEBATTISTA ET vs GIOVANNI FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AMMINISTRAZZJONI - ART. 1375 TAL-KODICI CIVILI - BENI PARAFERNALI - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI - LOKAZZJONI - MARA
Summary
Il-frutti tal-beni parafernali tal-mara jidhlu fil-komunjoni tal-akkwisti; u ghalehkk l-amministrazzjoni tal-fondi li jirrendu dawk il-frutti tmiss lir-ragel. gahlhekk ukoll, l-zzjonijiet li huma ntizi biss biex jikkonservaw u jissalgwardaw id-drittjiet li jigu minn dawk il-beni minn rapporti personali ta` lokazzjoni, u rigwardanti d-dawdija ta` dawk il-fondi, missu lir-ragel, u ma jappartjenux lill-mara, sija jekk hija tagixxi dwarhom wehedha, sija jekk tagixxi bl-assistenza ta` zewgha. Il-fatt li r-ragel jagixxi flimkien u in unjoni ma` martu jimporta fih innifsu l-awtorizzazzjoni tar-ragel lill-martu biex tagixxi u l-assistenza teighu lilha f'dik l-azzjoni. Meta r-ragel jagixxi bhala kap tal-komunjoni tal-akkwisti u amministratu legittimu tal-bani ta` martu, ma ghandux bzonn necessarjament jiddeklina fl-att tac-citazzjoni din il-kwalita` teighu; u dik l-inidkazzjoni mhix talment necessarja illi n-nuqqas taghha jimporta l-illegittimita` tal-persuna teighu. Ghax ir-ragel ma jkunxqiegehd jidher fil-kwaza in rapprezentanza ta` martu, imma fl-interess tieghu nnifsu; u l-azzjoni hija teighu, u mhux ta` martu. Gahlkemm f'dawn il-kazijiet hafna drabi jinghad fic-citazzjoni li r-ragel qieghed jagixxi bhala kap tal-komunjoni, dan "stricto jure" lanqas ma hu necessarju; ghaliex wiehed juri l-kwalita` teighu li fiha qieghed jagixxi meta l-kreditu ma jkunx teighu stess, sija pure bhala kap tal-komunjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info