Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 948

Judgement Details


Date
06/03/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
FRANCESCA ZAHRA vs GAETANO ZAHRA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1376 TAL-KODICI CIVILI - ART. 155(3) TAL-PROCEDURA CIVILI - CITAZZJONI - DIKJARAZZJONI - DOTA - DOTARJU - LIBERAZZJONI "AB OBSERVANTIA" - NULLITA' - SEPARAZZJONI TAL-BENI
Summary
F'kawza li taghmel il-mara biex jitlob li jigu prelevati tant beni kemm ikun hemm bzonn biex jassikuraw ir-restituzzjoni tad-dota taghha u il-hlas tad-dotarju lilha miktub minn zewgha, minhabba d-dizordni fl-affarijiet ta' dan u l-periklu li hija titlef dawn il-jeddijiet taghha ghad-dota u dotarju,jehtieg li tigi premessa domanda espressa ghas-separazzjoni tal-beni. L-importanza tat-talba ghas-separazzjoni tal-beni hija kapitali, u n-nuqqas taghha jirrendi null u irritu l-att tac-citazzjoni.Xejn ma jimporta li dik it-talba tissemma fid-dikjarazzjoni annessa mac-citazzjoni; ghaliex l-iskoptad-dikjarazzjoni hu biss in-narrazzjoni cara u dettaljata tal-fatt tal-kawza, imma qatt li tirrimedja ghan-nuqqas ta' dak li hu rikjest mill-ligi fic-citazzjoni. Konsegwentement, jekk issir it-talbamill-mara ghall-assenjazzjoni fuq imsemmija, minghajr ma tkun preceduta minn domanda espressa ghas-separazzjoni tal-beni, ir-ragel konvenut f'dik il-kawza ghandu jigi liberat "ab observantia".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info