Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 998

Judgement Details


Date
02/05/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
YVONNE PARNIS ENGLAND vs NOBBLI BARUNI JEROME DEPIRO D'AMICO INGUANEZ
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 19 1629 (2) U 1628 (B), U ART. 401, TAL-KODICI CIVILI - FORZA MAGGURI - LOKAZZJONI - RIKOSTRUZZJONI - RIPARAZZJONIJIET FIL-FOND MIKRI
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid li sid il-kera matul il-lokazzjoni ghandu jaghmel fil-fond mikrit-tiswijiet li jkunu necessarji, ghandha tigi nterpretata flimkien mad-dispozizzjoni l-ohra litghidilli sid il-kera hu obligat izomm il-haga mikrija fi stat tali li jista` jsir minha l-uzuz li ghalieh tkun gie mikrija. Gahldaqstant, dawk it-tsiwijiet li minghajrhom id-dgawdija u l-uzu tal-fond majkunux jistghu jsiru, jew jonqsu, is-sid hu obligat jaghmilho,. Jekk il-loaktur jallega li x-xogholijiet mehteiga jammontaw gahl ikostruzjoni, u mhux gahl veri u proprji riparazzjonijiet, u li ghalhekk il-konduttur jista` jitlob jew xoljiment tal-kirja jew riduzzjoni fil-kera, um hux it-tiswija, tkun il-kaz li ljigi ezaminat jekk din l-allegazzjonihijiex fondata; dan bil-kriterju li jistabilixxijekk kienx hemm perdita parzjali tal-fond jew xort'ohra. Ghax il-fatt biss tan-necessita` ta` dawnit-tiswijiet, u anki l-perikolu li jista` jkun hemm li l-haga tigi distrutta, ma jwassalx ghall-konsegwenza illi r-riparazzjoni titbiddel f'rikostruzzjoni. Barra minnd an, biex il-lokatur jista` jinvoka d-dispozizzjoi li taghti lill-konduttur id-dritt li jitlobb ix-xoljiment tal-kuntratt tal-kirijew riduzzjoni fil-kera, id-distruzzjoni trid tkun effett ta` forza magguri, u mhux ta` qdumija. L-obligu assunt mill-inkwlin li jzomm il-fond fi stat tajjeb ta` ripazzjoni ma jistghax jikkomprendi wkoll ir-riparazzjonijiet ta` natura straordinarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info