Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 392

Judgement Details


Date
27/06/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
CARMELA CASCUN vs SALVATORE CASCUN ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1362 U 1187 TAL-KODICI CIVILI. - AZZJONI PAWLJANA - BEJGH - KOMUNJONI TA' L-AKKWISTI - LICENZA - SIMULAZZJONI
Summary
Meta tigi xjolta l-komunjoni ta' 'l-akkwisti r-ragel ma jibqax aktar "dominus" di fronti ghat-terzib'mod li huwa jkun jista' jiddisponi mill-akkwisti. Jekk huwa jiddisponi mill-akkwisti wara x-xoljiment tal-komunjoni huwa jiddisponi minn hwejjeg hadd iehor; u l-bejgh li huwa jaghmel f'kaz simili huwa null. Anzi proprjament, quddiem it-terzi, sid il-haga ma ghandux bzonn jimpunja l-bejgh, imma jista' jipprexindi minnu u jirrivendika l-haga. Is-simulazzjoni hija forma ta' frodi li taqa' taht is-sanzjoni ta' l-azzjoni pawljana. Il-fatt illi licenza tkun intestata ghan-nom ta' persuna ma jnaqqasx id-drittijiet li persuna ohra ghandha fuq dik il-licenzja. Dik l-intestatura ghandha importanza biss ghall-finijiet tar-responsabilita' tat-titolari difronti ghar-regolamenti ta' ordni publiku,bla ma jigu bl-ebda mod pregudikati l-interessi patrimonjali ta' l-interessati.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info