Reference: Volume 43C (1959), Part No. 2, Section , Page 653

Judgement Details


Date
25/02/1959
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
JOSEPH ROSSIGNAUD NE. vs GEORGE MUSCAT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"RELIEF" - ART. 26 TAL-ATT VII TAL-1956 - RIFUZJONI
Summary
L-artikolu tal-ligi dwar l-Ghajnuna Socjali li jikkontempla d-dritt tad-Direttur tad-Dipartiment tal-Emigrazzjoni, Xoghol u Ghajnuna Socjali, li jigbor lura dak li jkun thallas bhala ghajnuna socjaliminn ghand il-persuni ndikati fl-istess ligi, li jistghu u huma legalment obligati jmantu lill-persuna meghjuna, ghandha tigi nterpretata fis-sens illi, meta d-Direttur jidhirlu li hemm persuni li huma kapaci li huma skond il-ligi tenuti jmantnu lill-persuna meghjuna, huwa ghandu d-dritt tal-azzjonijiet alternattivi, cjoe' li jgieghel lil dawk il-persuni jmantnu lil dik il-persuna, jew jirrifondulu dak li huwa jkun hallas lil dik il-persuna bhala ghajnuna, skond jekk tkunx hallas jew le lilha manteniment bhala assistenza. Imma fl-istess hin ma tfisserx illi, meta d-Direttur jaghzel wahda minndawn l-azzjonijiet, il-qraba minnu persegwitati huma necessarjament obligati li jhallsu; ghax humaghandhom id-dritt jaghmlu l-provi li jdhrilhom biex juru, jew li ma humiex kapaci jhallsu il-manteniment, jew li mhumiex obligati ghal dan il-hlas skond il-ligi, jew iz-zewg hwejjeg flimkien.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info