Reference: Volume 38B (1954), Part No. 3, Section , Page 658

Judgement Details


Date
23/03/1954
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
FRANK SPITERI ET vs ANTHONY SALIBA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART 1738 TAL-KODICI CIVILI - ASSOCJAZZJONI IN PARTICIPAZZJONI - LIKWIDAZZJONI - SOCJETA'
Summary
L-assocjazzjoni fis-sens proprju hija r-raggruppament permanenti ta' persuni diretti ghall-konsegwiment ta' skop komuni. Is-socjeta' hija wahda mill-ispeci ta' l-assocjazzjoni, li fiha l-assocjati jqieghdu xi haga in komun sabiex jaqsmu l-qliegh li b'hekk jistghu jaghmlu. Dan l-iskop tar-ripartizzjoni tal-gwadann miksub in komun bl-impjieg ta' fond komuni jikkostitwixxi s-socjeta', u jikkonferiha l-karattru guridiku ta' socjeta', li ghandha personalita distintiva, patrimonju proprju, diritti udoveri, u li meta, l-attivita' ta' l-assocjati ghandha tizvolgi ruhha fl-ezercizzju tal-kummerc, hija kummercjali, mentri l-assocjazzjoni in participazzjoni hija dik l-assocjazzjoni bejn tnejn minnnies jew izjed li jinghaqdu biex jaghmlu spekulazzjoni kummercjali minghajr ma jikkostitwixxu fond komuni u awtonomu, u lanqas jiffurmaw kollettivament ta' persuni rikonoxxuta mill-ligi, u li hija ezenti mill-formalitajiet preskritti mill-ligi ghall-kostituzzjoni tas-socjetajiet l-ohra - formalitajiet li, meta ma jigux imharsa, jirrendu s-socjeta' irregolari, imma ma jgibux ghall-inezistenza tas-socjeta', meta din tkun tidderiva minn kuntratt fornit bir-rekwiziti essenzjali, li jista' jigi pruvat b'kull speci ta' prova. Meta bid-dawl ta' dawn il-principji l-prova juru li l-assocjazzjoni hijasocjeta', ghalkemm irregolari, l-assocjati jistghu jitolbu x-xoljiment ta' l-assocjazzjoni u l-likwidazzjoni u ripartizzjoni ta' l-interessi komuni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info