Reference: Volume 44D (1960), Part No. 4, Section , Page 788

Judgement Details


Date
02/12/1960
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, GOUDER TANCRED
Parties
IL-MAESTA' TAR-REGINA vs MARIANNA BORG ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 448(5) TAL-KODICI KRIMINALI - KOMPETENZA - SEPARAZZJONI TAL-GUDIZZJU.
Summary
Jekk ir-reat addebitat lill-uhud mill-akkuzati, avvolja ta' kompetenza inferjuri, ikun konness ma' reat gravjuri ta' kompetenza superjuri addebitat lil persuna ohra, l-akkuza ghal dak ir-reat inferjuri tingieb quddiem il-Qorti Krimnali sedenti b'guri b'att ta' akkuza wiehed. Jekk mbghad tigi ordnata s-separazzjoni tal-gudizzju, billi l-gudizzju dwar ir-reat gravjuri issir separat minn dak dwar ir-reat inferjuri, il-kompetenza, precedentewent traxxinata bir-reat gravjuri, ma tigix newtralizzata.Il-kompetenza superjuri ghar-reat ta' kompetenza inferjuri giet radikata ghaliex dan kien konnessmar-reat gravjuri migjub fl-att tal-akkuza, u din il-pozizzjoni guridika ma tbiddletx bil-provvediment tas-separazzjoni tal-gudizzji. Sakemm l-att tal-akkuza, kontenenti r-reat gravjuri u r-reati l-ohra ta' kompetenza inferjuri mieghu konnessi, ma jitbiddelx fis-sens li ma jibqghax fih dedott ir-reat gravjuri, il-fattur kompetenzjali jibqa' l-istess, malgrado s-separazzjoni tat-trattazzjoni tal-wiehed u tal-ohrajn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info