Referenza: Volum 32F (1946), Parti Nru. 4, Taqsima 2, Paġna 1037

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/10/1946
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs JOSEPH FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"IMPIOUS ARTICLES" - "MENS REA" - ART. 28 TA' L-ATT DWAR L-UFFICCJU TAL-POSTA (KAP. 85) - ART. 7 TAL-KODICI KRIMINALI - DELITT - EDIZZJONI RIVEDUTA TAL-LIGIJIET TA' MALTA - KONTRAVVENZJONI - PRESKRIZZJONI - REAT TA' MIN JIBGHAT BIL-POSTA ARTIKOLU INDECENTI, OXXENI, JEW EMPJI
Fil-Qosor
Il-kriterju adottat mill-legislatur malti biex jigi stabbilit liema preskrizzjoni hija applikabili ghall-azzjoni kriminali huwa dak tal-piena li ghalih huwa suggett ir-reat li jkun. Kriterji ohra, ghalkemm teorikament huma aktar precizi, fil-prattika pero' jgibu konfuzjoni. Ghaldaqstant il-preskrizzjoni ta' l-azzjoni kriminali kontra min jirrendi ruhu hati tar-reat kontemplat fl-art. 28 ta' l-Att dwar l-Ufficcju tal-Posta (Kap. 85) mhijiex dik ta' tliet xhur preskritta ghall-kontravvenzjonijiet, imma dik ta' sentejn preskritta ghar-reati; ghaliex l-Att fuq imsemmi ghal dak ir-reat jippreskrivi l-pieni tad-delitti, u mhux tal-kontravvenzjonijiet, u ghalhekk jikkunsidrah bhala delitt. Il-ligijiet inkorporati fl-Edizzjoni Riveduta tal-Ligijiet ta' Malta ghadhom dawk stess li kienu qabel, ubdew isehhu mill-jum tar-rispettiva promulgazzjoni ta' l-Edizzjoni Riveduta. Ghalhekk mhix sostenibili l-allegazzjoni illi d-dispozizzjonijiet kontenuti f'dik l-Edizzjoni ma humiex applikabili ghal-reat li gew kommessi qabel ma giet promulgata dik l-Edizzjoni Riveduta. L-imsemmi art. 28 tal-Kap.85 jikkontempla r-reat ta' min jibghat bil-posta kotba, stampi, kitba, u kull xorta ta' artikoli jewoggetti li huma "indecent, obscene or impious". Il-kelma "impious" fil-materja hija ekwipollenti ghall-kelma "blasphemous". Biex il-ktieb jew artikolu nkriminat jista' jitqies bhala "impious", mhuxbizzejjed li jkun fih u jesprimi veduti kontra xi religjon partikulari, u, hawn Malta, mhux bizzejjed li jesprimi veduti anti kattolici; imma hemm bzonn illi dawk il-veduti jkunu espressi bi kliem offensiv li jissorpassa l-limiti tal-kontroversja decenti u li jwagga' s-sentimenti religjuzi ta' haddiehor. Il-fatt biss li l-materja nkriminata jkun fiha erruri dommatici u sentimenti anti-kattolicima jirrendix "impious" dik il-materja, u kwindi ma jirrendix possibili ta' dan ir-reat lil min jibghat bil-posta dik il-materja. Min jibghat bil-posta materja simili ma jistax jallega li ma kellux "mens rea", billi jghid illi huwa ma kellux il-hsieb li jqarraq lil hadd iehor, jew li huwa baghat l-artikolu nkriminat lill-persuni kolti u mhux ta' ftit edukazzjoni; ghax la darba dak l-artikolu jikkontjeni espressjonijiet li jeccedu l-limiti tad-decenza fil-kontroversji u joffendi s-sentimenti religjuzi ta' hadd iehor, ghandu jigi ritenut li snin baghat bil-posta dik il-materja ried fil-fatt joffendi dawk is-sentimenti religjuzi; jigifieri ried dak li huwa l-effett naturali ta' l-att li huwa ried u ghamel volontarjament.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni