Referenza: Volum 38A (1954), Parti Nru. 1, Taqsima 1, Paġna 41

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/02/1954
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
OLGA SPITERI ET. vs CONSIGLIA PARLAR ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 353 (1), 383 (2), U 379 (1) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - INGURAZZJONI GHAD-DEPOZITU - SEKWESTRU
Fil-Qosor
Il-kreditur sekwestrant jista' jezercita l-azzjoni biex igieghel lis-sekwestratarju jiddepozita l-ammont kawtelat bis-sekwestru in kwantu biss ikun sehh il-mandat; b'mod li, jekk is-sekwestru jkun tilef l-effikacja tieghu, is-sekwestrant ma ghandu ebda dritt jitlob li s-sekwestratarju jaghmel dak id-depozitu. L-effikacja tal-mandat tas-sekwestru kawtelatorju tispicca, ghal dak li hu s-sekwestratarju, wara sitt xhur, kemm il-darba l-Qorti, fuq rikors tal-parti li tkun talbet il-hrug tal-mandat,ma ggeddidx iz-zmien. U dak ir-rikors ghandu jigi mhux biss prezentat, imma wkoll notifikat lis-sekwestratarju mill-anqas erba' u ghoxrin siegha qabel l-eghluq ta' dak iz-zmien. Ir-responsabilita'tas-sekwestratarju tispicca malli jaqa' s-sekwestru; u biex ikun hemm lok ghall-azzjoni ta' regresskontra s-sekwestratarju ghad-danni, hemm bzonn li s-sekwestru jkun validu u jsehh mhux biss fil-mument li tigi proposta l-azzjoni, imma wkoll waqt it-tul kollu tal-kawza. U dan avvolja s-sekwestratarju jkun iddispona mill-effetti sekwestrati qabel ma jkun ghalaq iz-zmien tal-validita' tas-sekwestru. Is-sekwestratarju huwa obligat jiddikjara jekk u liema flus jew effetti huwa ghandu f'idejh tad-debitur sekwestrat; dan ifisser li hu obligat jiddikjara l-flus u oggetti li jkollu fil-pussess tieghu. Ghalhekk, wiehed li gie mitlub biex jghodd xi flus, u jaqbad jghoddhom fil-prezenza ta' min talbu jghoddhom, ma jistax jinghad li ghandu f'idejh dawk il-flus; u mhix inveridika d-dikjarazzjoni lihuwa jaghmel fis-sens li huwa ma kellux f'idejh flus jew oggetti ohra tad-debitur sekwestrat.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni