Reference: Volume 32F (1946), Part No. 4, Section 2, Page 1008

Judgement Details


Date
17/06/1946
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CONCETTA CILIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 13 TLA-KODICI TAL-LIGIJEIT TAL-PULIZIJA - HAJT - PASSAGG PUBLIKU - TRIQ VICINALI
Summary
Hajt li jsostni spazju; jew parti minn spazju, ta' art, huwa msejjah "ante-murali", u ghandu jigi restawrat, meta jkun perikoluz ghan-nies li jghaddu mill-inhawi tieghu', bi spejjez tas-sid ta' dak l-ispazju. Ghaldaqstant dak il-hajt ghandu jissewwa bi spejjez tal-Gvern jew tal-privat skond jekk jirrizultax li huwa proprjeta' demanjali jew tal-privat. Il-kelma "triq" tikkomprendi kwalunkwe spazju mnejn jghaddi l-publiku. Ikun kemm ikun accidentat u rudimentali, dak l-ispazju jibqa' dejjem " triq" jekk ikun vijabili. It-toroq vicinali, jigifieri dawk li jikkomunikaw ma' toroq ohra tal-Gvern, huma prezunti proprjeta' demanjali sakemm ma jigix pruvat li saru minn art tal-privat; u ghalhekkil-prova li triq ma saretx " ex agris privatorum" hija mixhuta fuq il-Prosekuzzjoni. Jekk il-Prosekuzzjoni ma jirnexxilhiex tipprova illi t-triq vicinali hija privata, allura tibqa' ssehh il-prezunzjoni illi t-triq vicinali hija proprejta' demanjali. Mentri jekk il-Prosekuzzjoni tirnexxi f'dik il-prova allura dik il-prezunzjoni taqa', u t-tiswija tal-passagg, u kwindi tal-hajt li jkun isostnieh,ghandha ssir bi spejjez tas-sid ta' l-sipazju li minnu jghaddi dak il-passagg.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info