Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 710

Judgement Details


Date
04/11/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
AVV. DR. LOUIS GALEA, LL.D., NE. vs PHILIP AGIUS ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"DELIVERY ORDER" - ART. 83 TAL-KAP. 68 - BOLL - RICEVUTA
Summary
Kwalunkwe dokument iffirmat, fejn il-firmatarju jirrikonoxxi li sar il-versament ta' flus jew ta' xivalur iehor bi hlas ta' dejn jew b'helsien ta' xi obligazzjoni huwa ricevuta fis-sens tal-ligi, u huwa bollabili skond il-ligi tal-boll. U kwalunkwe kelma li tinduci dak il-versament, bil-firma ta'min ircieva dawk il-flus jew valur iehor, hija bizzejjed biex ikun hemm l-ircevuta fis-sens tal-ligi. Imma dokument li jintitola lill-pussessur tieghu biex jircievi minghand persuna ohra merkanzija jew effetti ohra, minghajr ma jkun fih ebda rikonoxximent ta' hlas ta' dik il-merkanzija effetti ohra, huwa semplici "delivery order", u mhux ricevut u ghalhekk mhux suggett li jigi bollat. Barra minndan, id-"delivery order" jibqa' f'idejn il-persuna li konsenja l-merkanzija jew effetti ohra lill-possessur ta' dak id-dokument; u dan huwa nkonciljabili mal-finijiet ta' l-ircevuta, li baqa' ghand min ihallas il-flus jew valur iehor biex ikollu x'juri f'kaz li jigi lilu kontestat dak il-hlas.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info