Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 570

Judgement Details


Date
20/05/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
VINCENZO VELLA vs PAOLO GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1643 (A) U ART. 1659 (1) TAL-KODICI CIVILI - DANNI - LOKAZZJONI - RIPARAZZJONIJIET
Summary
Il-kerrej ghandu jinqeda bil-haga mikrija bhala missier tajjeb tal-familja u ghall-uzu mifteihem fil-kutratt, jew, fil-kaz li ma jkunx hemm ftehim, ghall-uzu li jista` jigi prezunt mic-cirkustanzi. Ujekk wahda mill-partijiet ma tezegwix l-obligazzjonijeit taghha, il-kiri jista` jinhall avvolja fil-ftehim ma jkunx hemms il-kondizzjoni rizolutiva. Jekk il-kerrej jonqos milli juza l-fond kif jinghad hawn fuq, il-lokatur ghandu azzjoni kontra teighu mhux biss wara li tispicca l-kirja imma anki fiz-zmien li l-lokazzjoni tkun miexja. Imma biex il-lokatur ikun jista` jgib 'il quddiem dina l-azzjoni kontra l-kerrej fil-kora tal-lokazzjoni u qabel it-tmien taghha, jehtieg li l-kerrej ikun ikkagunadanni ta` natura urgenti u irreparabili, jew li fost il-kondizzjonijiet tal-loakzzjoni jkun hemm ukoll dik li l-konduttur ghandu jaghmel ir-riparazzjonijiet waqt il-lokazzjoni li tkun miexja. Diversament il-lokatur ghandu dritt jagixxi gahr-riparazzjoni tad-danni meta tkun spiccat il-lokazzjoni, umhux qabel.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info