Reference: Volume 34B (1950), Part No. 2, Section , Page 459

Judgement Details


Date
28/01/1950
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
JOSEPH AGIUS vs GIUSEPPE GATT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CENS - INGANN - KERA - PROMESSA TA` BEJGH
Summary
It-tifhir tax-xorta tal-haga mibjugha, li jaghmel il-bejjiegh lix-xerrej, u l-weghdi ta' vantaggi jew profitti li jaghmillu biex ihajru jersaq ghall-kuntratt tax-xiri, ma humiex kunsidrati bhala kondizzjonijiet li minnhom tista' tiddependi l-kontrattazzjoni, meta -realta' tal-fatti tista' tigi facilment mikxufa mix-xerrej, sakemm ma jkunx hemm dolo jew frode min-naha tal-bejjiegh. Il-fatt li l-bejjiegh ikun iddikjara lix-xerrej kemm huwa l-kera attwali tal-fondi li jiffurmaw l-oggett tal-promessa ta' bejgh, minghajr ma gharrfu li hemm kawza pendenti quddiem il-Board tal-Kera biex jigi stabbilit il-kera xieraq ta' dawk il-fondi, ma huwiex raguni tajba biex ix-xerrej ma jersaqx ghall-kuntrattdefinitiv tal-bejgh; u dan avvolja l-imsemmi Board ikun stabbilixxa l-kera xieraq tal-fondi f'ammont inferjuri ghal dak li gie dikjarat mill-bejjiegh fl-att tal-konvenju. Lanqas jista' x-xerrej jirrifjuta li jersaq ghall-kuntratt tal-bejgh fuq il-motiv li l-fond jirrizulta li huwa suggett ghal cens izghar minn dak li gie dikjarat fil-ftehim; ghax il-venditur jista' jimponi fuq il-fond cens iehoru jbieghu bhala suggett ghal cens li jidhirlu hu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info