Reference: Volume 46C (1962), Part No. 2, Section , Page 707

Judgement Details


Date
17/10/1962
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
JOSEPH MICALLEF vs JOSEPH SCIBERRAS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1605 U 1611 TAL-KODICI CIVILI - DEVOLUZZJONI TAL-FOND - ENFITEWSI - MILJORAMENTI - MOROZITA' FIL-HLAS TAC-CENS
Summary
Meta l-kawsola rizoluttiva hija espressa fil-kuntratt tal-koncessjoni enfitewtika, il-Qorti ma tistghax taghti lill-enfitewta zmien biex jippurga l-mora, u l-fond ghandu jintradd lill-padrun dirett flimkien mal-miljoramenti li jkunu saru fih, tkun xi tkun ix-xorta taghhom; izda din id-devoluzzjoni ssir billi l-padrun dirett ihallas il-kunpens kif stabbilit mil-ligi ghal dawk il-miljoramenti; liemakumpens huwa dovut anki jekk id-devoluzzjoni ssir minhabba deterjorazzjoni tal-fond. Ghax ma hemmxebda kontradizzjoni bejn il-patt rizoluttiv espress u l-obligu tal-hlas tal-kumpens gahll-miljoramenti, billi dak il-patt jimplika biss rinunzja ghall-beneficcju tal-purgazzjoni tal-mora, u mhux ukollrinunzja tad-dritt ta' rimbors tal-istess miljoramenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info