Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 737

Judgement Details


Date
27/06/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MARY ZAMMIT vs VINCENZO ABELA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1593 (1) TAL-KODICI CIVILI - HLAS TAC-CENS - IDENTITA' TAL-FOND IRKUPRAT - PERMUTA - PREFERENZA - PROVA - RETRATT - RIKONOXXIMENT
Summary
L-identita' tal-fond irkuprat, barra min-numru tal-fond (li hu varjabili u jista' jitbiddel), tista'tirrizulta minn diversi fatturi ohra; u d-dritt tar-retraent ma jidderivax mid-deskrizzjoni pju' omeno preciza tal-fond, imma mill-istat reali, mill-istess fond in relazzjoni mal-persuna tar-retraent. Il-hlas tac-cens lid-direttarju mhux bizzejjed biex jinduci rikonoxximent ta' min ikun akkwistal-fond da parti tal-padrun dirett; ghax dak ir-rikonoxximent irid isir b'att publiku. Il-fatt li parti mill-fond irkuprat kienet giet akkwistata b'titolu ta' permuta ma jostakolax ir-retratt, billi jigi allegat illi r-retrattarju kien sar komproprjetarju tal-fond bis-sahha ta' dik il-permuta, jekkil-permuta tkun saret ma' oggetti mobili li ma ghandhomx valur ta' offezzjoni, apparti mill-kwistjoni jekk dik il-permuta kienetx reali jew le. Id-direttarju ghandu favur tieghu l-prezunzjoni li huwama kienx jaf bit-trasferiment; u ghalhekk ir-retraent ghandu bzonn jiddimostra li d-direttarju kienjaf bit-trasferiment aktar minn sena qabel ma huwa ezercita d-dritt tal-preferenza, jekk jippretendi li d-direttarju ddekada minn dak id-dritt ghax ma ezercitahx fiz-zmien legali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info