Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 663

Judgement Details


Date
14/03/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
SPIRIDIONE DEBONO vs MARY DINGLI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1648, 1649 (A), 1645 U 1628 (B) U (C) TAL-KODICI CIVILI - DESKRIZZJONI TAL-FOND - LOKAZZJONI - TISWIJIET FIL-FOND LOKATIZJU
Summary
Meta sid il-kera u l-kerrej ikunu ghamlu deskrizzjoni ta' l-istat tal-haga moghtija b'kiri, il-kerrej ghandu jikkonsenjaha lura f'dak l-istat li jkun irceviha skond id-deskrizzjoni li tkun saret, minbarra kwantu ghal dak li jkun inqered jew tgharraq bi qdumija jew forza magguri. Ghalkemm meta saretil-kirja ma tkunx saret diskrizzjoni minuta u dettaljata tad-diversi partijiet tal-fond, b'dan kollu l-espressjoni komprensiva uzata fl-iskrittura tal-ftehim "in perfetto buon stato" tekwivali ghal deskrizzjoni; ghaliex il-ligi ma timponix kif ghandha ssir din id-deskrizzjoni. Imma meta tkun saretdeskrizzjoni tal-fond, il-lokatur ma jigix mehlus mill-obligu li jzomm il-fond fi stat li l-kerrejjista' juzah, u li jaghmel ir-riparazzjonijiet kollha mehtiega fil-kors tal-lokazzjoni - barra dawkeccettwati mill-ligi - jekk ma jkunx hemm konvenzjoni espressa fil-ftehim f'dan is-sens, li tidderoga ghal dana l-obligu tal-lokatur. Konsegwentement, l-obligu assunt mill-kerrej li jirrestitwixxi l-fond fi stat perfett kif ircevieh, ghandu jfisser li hu ghandu jikkonservah f'dak l-istat biex hekkjikkonsenjah lill-lokatur meta tispicca l-lokazzjoni, izda ma jfisserx illi hu assuma l-obligu li jaghmel kull xorta ta' riparazzjonijiet, komprizi dawk ta' natura straordinarja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info