Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 721

Judgement Details


Date
05/06/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
GIO MARIA SCHEMBRI vs JOSEPH CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI - RIPARAZZJONIJIET FIL-FOND MIKRI
Summary
Il-kwistjoni jekk sid il-kera jistax jikkostringi lill-inkwilin isewwi l-hsara kagunata fil-fond mikri ghandu waqt li l-lokazzjoni tkun ghadha miexja tinsab diskussa fid-dottrina u fil-gurisprudenza,u gew fissati diversi kriterji biex il-gudikant jara meta l-lokatur jista' jitlob lill-inkwilin isewwi l-hsara fil-haga mikrija. Dawn il-kriterji jistghu jigu rikapatolati u kompendjati fis-sens li d-dritt tal-lokatur jista' jigi attwat, anki fil-kors tal-lokazzjoni, (1) meta l-hsara hija tali li tikkomprometti b'mod sinifikanti l-konservazzjoni tajba tal-haga, (2) jekk ir-riparazzjonijiet ikunu urgenti, b'mod li ma tkunx tista' tigi differita ghal meta tispicca l-lokazzjoni, u (3) meta l-hsara,jekk ma tigix riparata, tkompli tikber.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info