Reference: Volume 37C (1953), Part No. 2, Section , Page 632

Judgement Details


Date
26/01/1953
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
CARMELO VELLA vs COMMISSIONED GUNNER STEWARD R. HONOUR, R.N
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"HIRE PURCHASE SYSTEM" - ART. 1397 U 1422 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH TA' HAGA TA' HADD IEHOR - NULLITA'
Summary
Meta l-partijiet, f'bejgh ta' mobili, jiftehmu fuq l-oggett u fuq il-prezz, l-oggett jghaddi fil-proprjeta' tax-xerrej minn dak il-mument stess li fih ikun sar il-ftehim, avvolja l-prezz ikun ghadu mathallasx. Jigifieri illi l-bejgh ikun sar. Imma jekk l-oggett ma jkunx tal-bejjiegh, il-bejgh huwa null, ghax ikun bejgh ta' haga ta' haddiehor. Il-bejgh bil"hire purchase system' huwa subordinatghall-kondizzjoni tal-hlas totali tal-prezz, u jsir "reservato dominio" sakemm jigi effettwat il-hlas tar-rati kollha tal-prezz; b'mod li l-proprjeta ma tghaddix ghand ix-xerrej qabel ma jkun thallasil-prezz kollu. Ghalhekk, jekk l-oggett tal-bejgh huwa haga li qieghda ghand il-venditur b'akkwistmaghmul taht il-"hire purchase system", u l-prezz ta' dik il-haga jkun ghadu mhux imhallsa kollu, il-bejgh li jaghmel il-venditur ta' dik il-haga lil hadd iehor huwa null, billi l-haga ghadha ma tappartjenix lill-venditur, imma lil min bieghhielu bil-"hire purchase system".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info