Reference: Volume 41F (1957), Part No. 4, Section , Page 1283

Judgement Details


Date
02/02/1957
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTHONY ZAMMIT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 34 TAL-KAP. 117 - ART. 385, 5322 U 533 TAL-KODICI KRIMINALI - INGURJA BL-ISTAMPA - KWERELA
Summary
Fi procediment dwar ingurja bl-istampa jehteig il-kwerela tal-parti leza; imma tibqa` dejjem applikabbli d-dispozizzjoni tal-Kodici Kriminali fis-sens illi jekk f'kaz normalment persegwibbli b'istanzaprivata l-offiz ma jistitwix proceduri u ma jirrinunzjax espressament ghall-azzjoni kriminali fi zmien erbghat ijiem mill-gurnata tal-kommissjoni tar-reat,a llura tista` tiprocedi l-Pulizija "ex officio". Is-semplici fatt li l-persuna offiza, wara li tkun qrat l-artikolu nkriminat, tattira fi zmien dawk l-erbghat ijiem, la-ttenzjoni tal-Attorney General jew tal-Kummissarju tal-Pulizija biex jaraw l-artikolu u jaraw x-passi jiehdu, ma jammontax ghal kwerela tal-parti leza; u kwindi mhix attendibbli l-eccezzjoni tal-kwerelat fis-sens li b'dan il-fatt il-Pulizija kienet giet prevenuta u ghalhekk ma setghetx tipprocedi hija "ex officio". Ghalkemm huwa veru illi l-kwerla, bhad-denunzja, tista`ssir tant bil-mktiub kemm bil-fomm, eppure f'dan l-ahhar kaz he,, bzonn, hlief f'akzijiet urgenti ,li tigi, dak il-hin stess li ssir, imnizzla bil-mkitub u firmata 9meta l-kwerelant jaf jikteb) mill-kwerelant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info