Referenza: Volum 36D (1952), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 684

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/12/1952
Qorti
OF COMMERCE
Ġudikatura
GOUDER TANCRED
Partijiet
MARY DRAGO vs GIUSEPPA BONAVIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 7 U 17 TAL-KODICI TAL-KUMMERC, U ART. 37 (3) TAL-KODICI TAL-PROCEDURA CIVILI - ATT TA' KUMMERC - KOMPETENZA - KUMMERCJANT - KUNSENS TAR-RAGEL - MARA - NULLITA' - OBLIGAZZJONI - PROVA
Fil-Qosor
Kull att ta' kummercjant jitqies li hu kummercjali, meta mill-att stess ma jkunx jidher li dak l-attma ghandux x'jaqsam mal-kummerc; u ghalhekk, l-attijiet in generali kompjuti mill-kummercjant, li ma jkunux ga atti obbjettivi tal-kummerc, ghandhom per se' l-prezunzjoni tal-kummercjalita' minghajrdistinzjoni, jekk dawk l-atti jirriferixxu lir-ram partikulari tal-kummerc ta' min ikun ghamilhom jew tal-kummerc in generali. Din il-prezunzjoni ma tillimitax ruhha ghall-kaz meta kummercjant jaghmel operazzjoni ma' kummercjant iehor, imma tapplika wkoll ghall-attijiet maghmulin minn kummercjant minn naha wahda u minn wiehed li mhux kummercjant min-naha l-ohra. Din il-prezunzjoni tista' tigi eskluza, ghax mhix "juris et de jure"; imma l-prova li teskludi din il-prezunzjoni ma tistax issir hlief b'certi determinati mezzi specifikament ammessi mill-ligi; u skond il-ligi taghna, l-uniku mezz li bih tista' ssir din il-prova hu l-att stess, jigifieri jrid ikun jirrizulta mill-att stess illi dan l-att huwa estraneu ghall-kummerc. Diversament dik il-prezunzjoni ma tistax tigi distrutta. Metambaghad in-negozju guridiku jkun jirrizulta minn dokument miktub, il-prova kuntrarja ghandha tohrogmill-istess dokument. Jekk dik il-prezunzjoni ma tigix distrutta bil-mezzi hawn imsemmija, l-att tal-kummercjant jibqa' kummercjali, u kull azzjoni li titnissel minnu tidhol fil-kompetenza tal-Qortital-Kummerc. Jekk l-att huwa kompjut minn mara kummercjanta, u ma jigix pruvat li dak l-att mhux kummercjali, ma hemmx lok ghall-eccezzjoni tan-nullita' ta' l-istess att fuq il-motiv li ma ghamlituxbil-kunsens jew id-dehra ta' zewgha, ghax l-operazzjonijiet ta' mara li tezercita l-kummerc ma jaqghu taht ebda formalita' jew kondizzjoni mehtiega mill-ligi civili minhabba s-sess taghha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni