Reference: Volume 36D (1952), Part No. 3, Section , Page 610

Judgement Details


Date
31/01/1952
Court
OF COMMERCE
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
ANTONIO ZAMMIT vs JOSEPH MICALLEF NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"PROPOSAL FORM" - "YEAR OF MAKE" - ASSIKURAZZJONI - KAROZZA - NULLITA' - POLZA TA' L-ASSIKURAZZJONI - RISKJU
Summary
Is-subagent ta` kumpannija tas-sikurta` lijimla l-"proposal form" ghal min ikun irid jassikura karrozzza huwa l-madatarju ta` min irid jaghmel dik l-assikurazzjoni, u mhux tal-kumpannija ta` l-assikurazzjoni, fil-waqt lijkun qed jimla l-formula b'inkariku tal-"proposer". B'mod lil-kumpannija mhix responsabbli ghall-izbalji li jsiru anki mis-subagent taghha, fil-mili ta` dik il-formula. il-"proposal form" hija parti integrali tal-polza ta` l-assikurazzjoni; ukwindi dikjarazzjoni falza maghmulafil-formula hija qisha dikajrazzjoni falza fil-polza. L-informazzjoni dwar il-"year of make" ta` karrozza li tkun sejra tigi assikurata hija wiehd mill-elementi tal-kuntratt ta` l-assikurazzjoni tal-karrozza; gahx dik l-informazzjoni certament tinfluwixxi fuq ir-riskju. ir-riskju, f'materja ta` assikurazzjoni, huwa dak kontemplat fil-mument tal-kuntrattazzjoni ta` l-assikurazzjoni ukif espress fil-polza, apparti l-accident li ins egwitu jkun akkada fil-fatt. Jekk fil-"proposal form' jigi moghti dettall lima jikkorrispondiz mal-fatti, u li jkun jinfluwixxi fuq ir-riskju, bhalma hi l-eta` tal-karrozza, il-kumpannija assikuratrici ma hix responsabili ghall-hsara li tigri lill-karozza assikurata, avvolja l-accident li jigri ma jkollux x'jaqsam mac-cirkustanza dikjarata hazin; ghax dik l-indikazzjoni hazina tinvalida l-polza tas-sikurta`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info