Referenza: Volum 32C (1946), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 211

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/02/1946
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
CARMELO BORG vs ANTONIO GALEA ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 4 (4) TA' L-ORDINANZA XVI TA' L-1944, U ART. 52 U 59 TAL-MALTA DEFENCE REGULATIONS 1939 - BWONA FEDE - LOKAZZJONI - PREFERENZA - REKWIZIZZJONI
Fil-Qosor
Bis-sahha tal-Ligi tal-Kera ta' l-1944, il-kerrej li l-ahhar kienet lilu mikrija dar imwaqqa' bil-bombi u rikostruwita, meta sidha ma jkunx iridha ghalih jew ghal xi qraba tieghu mill-ligi msemmija, usakemm din id-dar ma tkunx giet mikrija qabel iz-zmien li bdiet issehh dik l-Ordinanza, ghandu dritt tal-preferenza fil-lokazzjoni ta' dik id-dar, kemm il-darba huwa jaccetta l-kundizzjonijiet li jaghmillu s-sid jew li dan ikun ftiehem ma' haddiehor. Hemm differenza bejn "requisition" u semplici "order" ghall-konsenja tac-cwievet ta' fond; ghax ir-"requisition" tisvesti lis-sid mill-pussess tal-fond b'mod li huwa, dment li l-fond jibqa' rekwizizzjonat, ma jistax la jikrih u lanqas jokkupah, mentri s-semplici "order" ihalli lis-sid fil-pozizzjoni li jikri l-fond jew jokkupah huwa, basta jaghti avviz lill-Housing Officer. Il-principju illi f'kaz ta' zewg lokazzjonijiet successivi ta' l-istess post lil persuni diversi jirbah it-tieni kerrej jekk dan ikun dahal fil-post "in buona fede" japplika meta l-fond huwa disponibili ghall-kiri, u s-sid, wara li jkun krih lil persuna, ghal xi ragunijew ohra, jerga jikrih lil persuna ohra; imma meta si tratta minn dar imwaqqa' bil-bombi u rikostruwita, li l-ahhar kerrej taghha ma jkunx tilef id-dritt tal-preferenza fil-kiri taghha, dak il-principju mhux applikabili; ghax dik id-dar mhijiex disponibili ghall-kiri, billi dak l-ahhar kerrej ghaduinkwilin ta' dik id-dar. U ghalhekk, jekk fil-kawza li dak l-inkwilin jaghmel biex jezercita kontra s-sid dak id-dritt ta' preferenza, ikun imharrek anki min dahal fil-post, l-inkwilin precedenti jista' fl-istess kawza jitlob l-izgumbrament ta' dan l-ahhar wiehed minn dik id-dar.




Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni