Reference: Volume 32C (1946), Part No. 2, Section , Page 267

Judgement Details


Date
14/03/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GERARDO MACKAY vs CAMILLA BIANCO GERMAN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1014 U 1285 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI "DE IN REM VERSO" - ILLECEJTA - KUMMERCJANT - MANDAT - MARA - NULLITA' - OBLIGAZZJONI - SELF - SEPERAZZJONI PERSONALI
Summary
Kwalunkwe konvenzjoni taç mara mizzewga bla kunses u intervent taç zewgha fuq l-att, jew minghajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti, hija nulla; sala li r-ragel ikun ta` l-kunsens teighu bil-miktub, u salvi id-dispozizzjonijiet tal-Kodici Kumemrcajli. It-teorija tal-mandat tacitu tar-ragel lilmartu mhix applikabili meta l-mizzewgin ikunu jghixu tar-ragel li lmartu mhix applikabili meta l-mizewgin ikun jghixu separatament u b'ekonomija separata. Il-karattru tal-kummercajnt mhux impress ghal dejjem, u jista` jispicca malti dak li jkun jaqta` li jikkumercja. L-azzjoni kontra l-mara, li matista` tigi sostnuta minhabba n-nuqqas ta` kunses tar-ragel jew ta` l-awtorizzazzjoni tal-Qorti, tista` tigi sostnuta bhala azzjoni "de in rem verso". Imma biex tista` tigi hekk sostnuta minhabba n-nuqqas ta` kunsens tar-ragel jew ta` l-awtorizzazzjoni tal-Qorti, tista` tigi sostnuta bhala azzjoni"de in rem verso". Imma biex tista` tigi helkk sostnuta minhabba kawza illecita mhux bizzejjed lil-kawza okkazjonali kienet fil-hsieb tal-mutwant dik li nirringrazzja ruhu mal-mutwatarja. jekk il-kawza diretta keient fik lecita tas-self, dak is-self ma hux annullabili mhabba illecejtita` tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info