Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 900

Judgement Details


Date
30/06/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
NEG. JOSEPH DARMANIN PR. ET NE. vs CARMELO MICALLEF PR. ET NE. (DEZERTA FL-APPELL, 28. 10. '53.)
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GUDIKAT - IDENTITA' TA' L-OGGETT TAD-DOMANDA
Summary
Dwar l-identita' tal-haga mitluba, bhala wiehed mir-rekwiziti tal-gudikat, hu pacifikament ammess limhux necessarju illi l-identita' tkun assoluta u materjali, imma tibbasta l-identita' guridika. Kriterju razzjonali biex f'kull kaz jista' jinghad jekk u meta jkun hemm l-identita' ta' l-oggett bejnl-ewwel kawza disposta b'sentenza u t-tieni kawza opposta bl-eccezzjoni tal-gudikat, hu dak li wiehed jezamina jekk il-kwistjoni li tigi sollevata bit-tieni domanda gietx jew le ga deciza bil-gudikatprecedenti; fi kliem iehor, jekk il-punt li jigi diskuss fit-tieni kawza giex jew le gudikat bis-sentenza ta' qabel, jew jekk dik l-ewwel sentenza hallietx dak il-punt impregudikat. Jekk bejn it-talbiet fit-tieni kawza u dak li gie deciz fl-ewwel kawza jkun hemm kontradizzjoni u impossibilita' ta'ko-ezistenza, allura jirrikorri dan ir-rekwizit tal-gudikat, i.e. l-identita' ta' l-oggett.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info