Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 948

Judgement Details


Date
10/12/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH PORTELLI NE. vs CARMELO VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"MANAGING DIRECTOR" - ART. 68 U 66 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - DITTA - ILLEGITTIMITA' TAL-PERSUNA - INSTITUR - RAPPREZENTANZA GUDIZZJALI
Summary
Skond il-ligi kummercjali, l-institur jista' jippromwovi azzjonijiet, u jista' jigi konvenut f'gudizzju, f'isem il-preponent ghall-obligazzjonijiet dipendenti mill-attijiet minnu ntraprizi fl-ezercizzju tal-kummerc, jew ta' ram tal-kummerc, li minnu jkun gie inkarikat, anki meta l-principal ikun jinsab f'dawn il-Gzejjer. Ghaldaqstant l-institur ta' ditta jista' jippromwovi azzjoni li titnissel minn operazzjoni minnu maghmula fl-ezercizzju tal-kummerc ta' dik id-ditta', anki jekk il-principal, jew min jaghmel minn dik id-ditta, ma jkunx assenti minn dawn il-Gzejjer . U biex hekk jagixxi ma ghandux bzonn imsemmi li qieghed jagixxi fl-isem tal-principal ezercitanti l-kummerc taht dik id-ditta: meta huwa jagixxi fl-isem ta' l-azjenda li minnha gie nkarikat minn min jaghmel minnha, huwa jagixxi sewwa anki minghajr ma jindika l-isem tal-principal. L-institur, fil-waqt li jkun qieghed jittratta affari tal-principal tieghu, jista' jindika, minflok l-isem u l-kunjom tal-principal, l-isem tad-ditta tal-principal. Hu veru illi d-ditta, jew ahjar l-azjenda kummercjali, fil-ligijiet taghna ma ghandhiex awtonomija guridika, imma l-institur jassumi processwalment il-libsa ta' parti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info