Reference: Volume 37D (1953), Part No. 3, Section , Page 844

Judgement Details


Date
27/03/1953
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH FALZON NE vs NEG. PAOLO NANI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 41 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - DANNI - KONKORRENZA SLEALI - PENALI - TIXRID TA` NOTIZZJI
Summary
Il-kummercjant li jxerred notizzji li jaghmlu hsara lill-kummerc ta` kumemrcjant iehor jirrendi ruhuhati ta` konkorrenza sleali. Jekk dawn in-notizzji jkunux veri jew foloz jimporta biss ghall-mizura tas-sanzjoni; ghax il-ligi taghna ma tezigix lil-fatti ghamlu, hsara lill-kumemrc ta` hadd iehor.L-Intenzjoni specifika tad-divulgar li jaghmel dik il-hsara, li hija l-estrem l-iehor rikjest mill-ligi, hija rimessa ghall-arbitriju prudenzjali tal-gudikant, li ghandu jiddezumiha mic-cirkustanzi tal-kaz. Xejn ma jsiwa lid-divulgatur il-fatt li d-denigrazzjoni tal-emrkanizja ta` kumemrcjant iehor saret ma` perusni esperti li ma jistghux jigu ngannati facilment; gahx il-fatt vjolatur tal-projbizzjoni tal-ligi jibqa` dejjem. Kif lanqas ma jiswa l-fatt li d-denigrazzja ma tkunx ikkaguant hsara.il-kumemrcjant li tkun saritlu konkorrenza illecita jista` jaghzel bejn id-danni u ntersso u bejnil-penali. Jekk ifiteex id-danni u nterssi, ghandu jipprova d-danni li realment sofra u jekk jaghsel penali, huwa obligat jipprova biss il-fatt vjolatur tal-ligi. Lanqas jiswa lid-divulgatur il-fattli t-tixrid tan-notizzji jkun sar min-numru zghir ta` persuni; ghax in-numru limitat ta` dawn il-persuni ma jnehhix li n-notizzji gew imxerrda; ghalkemm jista` jservi ta` attenwanti fl-appliakzzjonitas-sanzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info