Reference: Volume 38B (1954), Part No. 1, Section , Page 292

Judgement Details


Date
19/02/1954
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH BUSUTTIL vs EMMANUELE SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - ART. 2258 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - KOLPA AKWILJANA UKOLPA KONTRATTWALI - PRESKRIZZJONI
Summary
L-azzjoni ghal danni hija kopita bil-preskrizzjoni taç sentejn meta d-danni huma derivanti minn kwazi-delitt, jigifieri fil-kaz taç kolpa akwiljanaó u mhux ukoll fil-kaz ta` kolpa kontrattwali. Huwaveru li mhux kull vjolazzjoni tad-dritt ta` hadd iehor fl-adempiment ta` kuntratt tikkostitiwixxi kolpa kontrattwali; pero`, biex il-kolpa ma tkunx kontrattwali, jehteig li dik il-kolpa ma jkollhiex rapport dirett mal-kuntratt pre-ezistenti; u ghalhekk, anki fil-prezenza ta` kutnratt, jiddependi mic-cirkustanzi l-gudizzju jekk il-kolpa li wihed mill-kontraenti jaddebita lill-iehor hijiex kontrattwali jek akwiljana biss meta l-fatt ikun indipendenti u awtonomu mir-apport kotnrattwali. Fil-kaz ta` appalt, l-addebitu li l-appellant jaghmel lill-appaltatur li huwa responsabli, ghad-danni minhabbaezekuzzjoni hazina ta` l-appalt jikkostitiwixxi jew kolpuz; u ghalhekk il-preskrizzjoni applikabilikontra l-azzjoni ghal dawk id-danni hija dik ta` hames snin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info