Reference: Volume 41E (1957), Part No. 2, Section , Page 980

Judgement Details


Date
10/04/1957
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ELENA INGUANEZ vs VUKAT DR CARMELO AGIUS ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARMLA - ART. 1838 TAL-KODICI CIVILI - DONAZZJONI - MARA - NULLITA' - SIMULAZZJONI
Summary
In linea ta` simulazzjoni relativa, fejn apparentement isir negozju, imma realment ikunintiz u jsiriehor, il-principju huwa li ghandu jsehh dak li l-aprtijiet riedu, u mhux dak li jidher li ghamlu; imma, naturalment, sabiex in-negozju guridku mohbi, indipendentement mill-falza apparenza tieghu, jista` jinghad li jkun jezisti, huwa mehtieg li jkun jew ikollu l-kondizzjonijiet essenzjai sabiex isehh dak il-kuntratt. Fi kliem iehor, jehtieg li jigi pruvat li l-kontraenti jkunu fil-fatt riedu n-negozju celat, li huma kienu kapaci li jipprestaw il-kunsens taghhom, u likien hemm kawza lecita li ghaliha setghu jobligaw ruhhom. ghaldaqstant, jekk kuntratt ta` bejgh ikun jimmaskera donazzjoni, u din in-doanzzjoni tkun saret minn mara armla, dik id-donazzjoni hija nulla jekk il-mara donanti tkunghamlet dak il-kutnratt minghajr l-awtorizzazzjoni tal-Qorti kompetenti. Mara armla f'din il-materja, hija kunsidrata bhala mara mhix mizzewga.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info