Referenza: Volum 41E (1957), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 1173

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/11/1957
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Partijiet
CARMELO TABONE vs MICHELE TABONE ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1266, 1269 U 2233 TAL-KODICI CIVILI - DEKADENZA - INTERRUZZJONI - NOTA TAL-ECCEZZJONIJIET - PRESKRIZZJONI - REXISSJONI - TERMINU
Fil-Qosor
Meta l-ligi f'xi kaz partikulari ma tistabbilixxix zmien aqsar, l-azzjoni ghar-rexissjoni minhabba vjolenza, zball, ghemil doluz, stat ta' mara mizzewga, interdizzjoni, jew nuqqas ta' eta', taqa' bil-preskrizzjoni gheluq sentejn. Dan it-terminu huwa wiehed ta' preskrizzjoni, u mhux terminu ta' dekadenza; u ghalhekk jista' jigi nterrott. L-azzjoni ta' rexissjoni tmiss fl-ewwel lok lil dawk mill-partijiet li jkunu hadu sehem fl-att impunjat. Dak il-jedd jghaddi wkoll fil-werrieta; imma l-werrieta ma jistghux jezercitawh hlief fiz-zmien li kien fadallu l-awtur taghhom biex jezercitah. Fil-kazta' vjolenza, dan iz-zmien jibda jghaddi minn meta tkun spiccat il-vjolenza, u fil-kaz ta' zball jew ghemil doluz, jew kawza falza, minn dak in-nhar li jkun inkixef id-difez. Il-preskirizzjoni tinkiser b'kull att gudizzjarju prezentat fl-isem tas-sid jew tal-kreditur, notifikat lill-parti li kontra taghha wiehed irid li ma jhallix timxi l-preskrizzjoni, u li minnu jkun jidher bic-car li l-proprjetarju jew kreditur ikun bil-hsieb li jzomm il-jedd tieghu. Rekwiziti nterni tal-att gudizzjarju jikkonsistu filli l-att ghandu jkun jesprimi b'mod car il-volonta' tal-awtur tal-att li jikkonserva d-drittijiet tieghu - volonta' li ma hemmx bzonn tigi espressa b'xi frazi specjali, imma tista' tkun espressa bi kwalunkwe mod: rekwiziti esterni, mbghad, huma li l-att jigi prezentat fir-Registru, skond il-ligijiet processwali, u notifiat lid-debitur jew possessur. Nota tal-eccezzjonijiet hija attgudizzjarju, u biha d-debitur jirrespingi t-talba tal-kreditur bil-hsieb li jiddefendi u jikkonservad-drittijiet tieghu kontra l-pretensjoni tal-kreditur; u ghalhekk, jekk f'kawza ohra bejn l-istesspartijiet kienet giet prezentata nota tal-eccezzjonijiet li, jekk ma gietx notifikata lill-parti kuntrarja, kienet zgur giet a konoxxenza ta' din il-parti, dik in-nota tinterrompi l-preskrizzjoni li tigi sollevata f'kawza ohra minn dik il-parti l-ohra dwar l-istess dritt in kontestazzjoni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni