Referenza: Volum 42B (1958), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 493

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/10/1958
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
EMANUELE GAUCI vs ANTONIO SCICLUNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1625 TAL-KODICI CIVILI - BOARD TAL-KERA - FISAZZJONI TAL-KERA - LOKAZZJONI - RIFUZJONI TA' KERA ECCESSIV - XIERAQ
Fil-Qosor
Huwa veru li, meta jaghlaq it-terminu konvenzjonali tal-kirja originali, bir-rilokazzjoni tinholoq kirja gdida bi prezunzjoni tal-ligi; u peress li fr-rilokazzjoni ma jigix miftihem ebda terminu definit, skond il-ligi t-terminu tal-kirja l-gdida jkun dak korrispondenti ghall-hlas ta' rata wahda tal-kera, skond ma kien miftiehem il-hlas ta' rata wahda tal-kera, skond am kien miftiehem il-hlas. B'dan kollu, fuq il-konsiderazzjoni biss ta'dan il-principju mhuwiex logiku, ghall-finijiet tar-regolament retroattiv tal-kera xieraq mill-Board tal-Kera, li tigi kunsidrata bhala data tal-bidu tal-kirjadik ta' meta spicca t-terminu konvenzjonali originali u bdie ir-rilokazzjoni u mhux dik tal-kirja originali. Ghaldaqstnat, jekk il-kirja originali saret qabel l-ewwel ta' Ottubru 1944 ghal zmien li skada wara dik id-data, u mbaghad saret wara l-ewwel ta' Ottubru 1944, inkella minn meta saret it-talba ghall-fissazzjoni tal-kera xieraq, l-alternattiva tal-Board ghandha tiftiehem fis-sens tal-lingwagg komuni li bih wiehed jifhem li l-bidu tla-kirja huwa l-bidu tal-okkupazzjoni inizjali b'titolu ta'kera, jifgifieri meta l-kerrej jidhol fil-kera tal-post, u mhux ta' meta tigi "opelegis" imgeda l-kirja, ga ladarba fis-sentenza tla-Board ma jkunx hemm elementi ohra lim innhom jidher li l-bidu tal-kirja ghandu jiftiehem dak meta l -istess kirja giet imgedda bil-ligi. U ghalhekk, f'kaz simili, billi l-bidu tal-kirja kien qabel l-ewwel ta' Ottubru 1944, ma hemmx lok ghar-rifuzjoni tal-eccess ta'kera hlief mid-data tat-talba maghmula qudiem dak il-Board u l-alternattiva tal-Board tidher gustifikata, meta kien hemm incertezza tad-data tal-bidu u inizjali tat-tehid tal-post b'kera, billi din id-data ma tkunx issemmiet fil-process quddiem dak il-Board. Huwa dejjem deziderabbli li d-dispozittivtas-sentenza tal-Board ikun koncepit f'termini certi u univoci; u ghalhekk huwa ferm deziderabbli li qabel xejn issir indagini ezawrjenti fuq il-fatti rilevanti, biex ma jkunx hemm fid-dispozittiv tas-sentenza alternattivi li joholqu l-incertezza, jirrendu difficli l-ezekuzzjoni u jaghtu lok ghal kawza biex jigi mfisser dak id-dispozittiv. Decizjoni tal-Qorti, f'kaz simili, fis-sens li l-kera xieraq kif stabbilit mill-Board huwa retraottiv ghad-data meta bdiet ir-rilokazzjoni, hija decizjoni arbitrarja; li fil-kaz prezenti giet revokata mill-Qorti tal-Appell.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni