Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 4

Judgement Details


Date
16/01/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
CARMELO FARRUGIA vs FRANK AGIUS NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DAZJU - HGIEG TAN-NUCCALIJIET - INTERPRETAZZJONI - KAP. 122 - KONFLITT BEJN IT-TEST INGLIZ U T-TEST MALTA FIL-LIGIJIET - LIGI FISKALI - SEZZ. 33 TAL-"MALTA CONSTITUTION LETTERS PATENT, 1947"
Summary
Il-ligijeit trbutarji ghandhom jigu nterpretati skond l-ispirtu u l-ittra taghhom, b'mod li jigi stabbilit il-hsieb tal-legislatur u l-veru sens tal-kliem minnu uzat u l-volotna` vera tieghu; u meta l-kelm tla-ligi ma tigix definita mil-legislatur, gahndha tittiehed fis-sens taghha volgari, cjoe` fis-sens li liha jinghata mill-uzu, bla ma jigi minsi r-rapport li jkollha mal-materja specjali li tkun qieghda tirregola t-test tal-ligi u mar-raguni l itkun tinforma l-ligi. Meta dazju jigi mhallas bi protesta, ghandu jigi ipparfikat ghal depozitu bl-obligu tal-korrispondenti rifuzjoni ..... konssegwenti dritt arripetibilita` jekk eventwalment il-merci tifgi dikjarat ezenti minn dak id-dazju kontestat. Fin-nuqqas ta` dik il-protesta jipprecedu l-principju illi d-dazju mhallas mhux ripetibili.meta jkun hemm konflitt bejn it-test ingliz li t-test mallti fil-ligi, jipprevali t-test ingliz. Fil-kaz prezenti giet nterpretata l-ligi dwar id-dazju ta` l-importazzjoni fis-sens illi l-hgieg mhuximmuntat ghan-nuccalijiet tax-xemx huma ezenti mill-hlas tad-dazju, avvolja fil-ligi hemm uzata l-kelam "lenses' ud ak il-hgigeg mhux "lentijiet" fis-sens xjentifiku tal-kelma.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info