Reference: Volume 34A (1950), Part No. 1, Section , Page 238

Judgement Details


Date
09/10/1950
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
LORENZA BARBARA vs ANTHONY CASSAR TORREGGIANI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"EMERGENCY COMPENSATION BOARD" - ART. 8(2) U (6) TAL-HOUSING ACT 1949 - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - REKWIZIZZJONI
Summary
Meta fond huwa rekwizizzjonat, u l-Emergency Compensation Board ikun iffissa l-kumpens li ghandu jhallas il-Housing Commissoner ghall-okkupazzjoni ta' dik il-fond, u l-Housing Commissioner imbaghad jakkomoda fih lil xi persuna, dik il-persuna tigi rikonoxxuta definitivament bhala inkwilina tal-fondmis-sid jekk dan, fi zmien tletin gurnata minn meta jigi notifikat b'ittra ufficjali biex jirrikonoxxi lil dik il-persuna bhala inkwilin tieghu, ma jirrikorrix quddiem l-Awtorita' kompetenti biex jigiezentat minn dak ir-rikonoxximent jew jirrikorri hekk bla success. U allura jinholoq rapport ta' veru lokazzjoni bejn is-sid u l-persuna hekk akkomodata, li ssir veru inkwilin. Din il-lokazzjoni titqies li saret ghal zmien tliet xhur minn dak inhar tar-rikonoxximent definitiv ta' l-inkwilin, salvar-rilokazzjoni favur dak l-inkwilin. F'dawk it-tliet xhur l-inkwilin huwa obligat ihallas il-kera fuq il-bazi tal-kumpens perijodiku li jkun imhallas, jew ikun ghad irid jithallas, mill-Housing Commissioner lis-sid skond ma kien gie iffissat mill-Emergency Compensation Board; imma wara dawk it-tlietxhur l-inkwilin ikollu d-drittijiet kollha ta' inkwilin regolari, fosthom dak li jirrikorri quddiemil-Board tal-Kera biex jigi stabbilit il-kera xieraq tal-fond; u ma jistax is-sid jippretendi li l-inkwilin ghandu jkompli jhallas il-kera fuq il-bazi stabbilita mill-Emergency Compensation Board.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info