Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 493

Judgement Details


Date
15/07/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
EDGAR BALDACCHINO ET vs ROSIE BELLIZZI ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ALTERAZZJONIJIET TLA-FOND LOKATIZJU - ART. 1643 (A) U 1653 (1) TAL-KODICI CIVILI - DIKJARAZZJONI - INTERESS - LOKAZZJONI
Summary
Ic-citazzjoni tista' ssir biex tigi maghmula dikjarazzjoni, u ma hemmx bzonn bilfors li tintalab dejjem kundanna; biss, min jistitwixxi l-azzjoni jrid bilfors ikollu xi dritt. Barra minn dan, hemm bzonn ukoll illi t-talba ghad-dikjarazzjoni li tkun timporta l-ezistenza ta' dritt vantat minn min jitolbu tkun tista' jekk milqugha, tigi ezegwita. Talba ghal dikjarazzjoni li l-attur ghandu dritt jaghmel xi alterazzjonijiet fil-fond li jinsab mikri ghandu tirrivesti dawn ir-rekwiziti, u ghalhekk tista' tigi provvduta mill-Qorti. Il-kerrej ghandu, fost hwejjeg ohra, jinqeda bil-haga mikrija ghall-uzu miftiehem fil-kuntratt; u ma jistax jaghmel ebda tibdil fil-haga mikrija minghjr il-kunsens ta' sid il-kera. Huwa veru li l-kerrej, minghajr ma jottjeni l-permess ta' sid il-kera, jista' jaghmel innovazzjonijiet fil-fond lokatizju; imma dan jista' jsir meta l-immovazzjonijiet ikunu parzjali u mhux ta' importanza kbira, ma jbiddlux id-destinazzjoni tal-lokazzjoni, ma jippregudikawx id-drittijiettal-proprjetarju, ikunu jistghu jigu rimossi meta tispicca l-lokazzjoni, u jkunu necessarji jew utili ghall-godimetn tal-fond.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info