Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 498

Judgement Details


Date
30/07/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
PAOLO BARTOLO vs GIUSEPPE GRECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 440 TAL- KAP. 23 - ILMA - SERVITU' TA' STILLICIDJU
Summary
IL-fond li jinsab f'livell aktar baxx minn fond iehor hwa suggett li jilqa' l-ilmijiet u hwejjeg ohra li mill-fond sperjuri jnixxu jew jaqghu wehedhom fih minghajr il-fatt tal-bniedem; u sid dak il-fond ma jistax jaghmel ebda haga li tista' zzomm dik it-tnixxija jew twaqqiegh; fil-waqt li sid il-fond superjuri ma jsita' jaghmel ebda haga l i tirrendi izjed gravuza dik is-servitu'. U ghalhekk sidil-fond superjuri, anki jekk ma jkunx hemm mnejn l-ilma mill-fond tieghu jmur fil-fond inferjuri, jista' dejjem jigi awtorizzat li jagmel xi haga biex l-ilma mill-fond tieghu jaqa' hekk maturalment fil-fond inferjuri. Imma dejjem irid ikun ilma li jaqa' naturalment minghajr il-fatt tal-bniedem, u dejjem huwa vjetat lil sid il-fond superjuri li jaghmel hwejjeg li jirrendu aktar gravuza dik is-servitu'. Ghaldaqstant is-sid ta' fond li ghandu dritt jirriversa l-ilma tax-xita ghal go fond iehor, majistax jippretendi li flimkien ma' dak l-ilma jirriversa wkoll ilma tas-sapun mill-bitha tieghu u hwejjeg ohra li huma prokurati mill-fatt tal-bniedem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info