Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 426

Judgement Details


Date
06/05/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ANTONIA MIZZI vs STANLEY CHAPMAN ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 99, 100, 103 U 1058 TAL-KODICI CIVILI - PATERNITA' ILLEGITTIMA - PATRIA POTESTA' - RINUNZJA - TFAL - TUTELA LEGALI
Summary
Il-vinkolu naturali li junixxi t-tfal illegittimi ma' l-awturi taghhom b'mod guridikamanet effikacijitnissel mir-rikonoxximent, li jista' jsir fl-att tat-twelid jew fl-attijiet l-ohra msemmijin fil-ligi; u dan il-vinkolu jvarja fl-effikacja tieghu skond jekk ir-rikonoxximent ikunx volontarju jew furzat. Il-genitur li jkun irrikonoxxa lit-tifel illegittimu ghandu dwaru t-tutela legali, li, bhal patria potesta', ma tistax tigi aljenata jew ceduta. U ghalhekk l-omm, li ghandha t-tutela legali fuqbintha naturarli, ghandha d-dritt tirrikjamaha minn ghand persuni ohra li ghandhom tkun tinsab, avvolja tkun fdatha ghandhom hija stess; u ma jistax jigi ritenut li hija tilfet dak id-dritt ghax irrinunzjat ghat-tutela legali taghha fuq dik bintha. Il-vantagg tat-tfal ma jikkonsistix fil-benessere materjali biss, imma anki f'dak morali, li huwa ta' natura delikata hafna, u l-isfera tieghu hija, biex wiehed jghid hekk, skonfinata. U l-vantagg tat-tfal illegittimi jrid jigi rigwardat fl-isfond tad-drittijiet li jitnisslu mit-tutela legali favur il-genitur jew il-genituri li jkunu rrikonoxxewhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info