Reference: Volume 34C (1952), Part No. 2, Section , Page 582

Judgement Details


Date
15/12/1952
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CARUANA COLOMBO VICTOR J.
Parties
GIUSEPPE CREMONA vs GIOVANNI ZERAFA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ATT TA' KUMMERC - DANNI - DELITT U KWAZI-DELITT - HALIB - KOMPETENZA - KUMMERCJANT - MOGHOZ U BAQAR
Summary
Biex tigi radikata l-kompetenza tat-tribunal kummercajli, jehtieg jew illil-att ikun kummercajli essenzjalment fih innifsu, jew li jkun kummercajli ghall-konvenut. Il-Qort tal-Kummerc tiehu kojizzjonit al-kawzi kollha ta` natura kumemrcjalij ew li ghandhom x'jaqsmu mal-kummerc; u lill-istess Qortitmiss kull azzjoni li titnissel mill-att li hu kummercajli ghall-konvenut biss. Biex jigi ezaminatjekk l-att huwiex kummercjali ghall-konvenut hija importanit l-indagni jekk l-istess konvenut kienxkummercjant meta sar dak l-att. Min jixtri moghoz u baqar biex ibiegh il-halib taghhom jaghmel att ta` kummerc; u min jaghmel atti ta` kummerc bi professjoni u b'ismu huwa kummercjant. Obligazzjoni naxxenti minn delitt jew kwazi-delitt tassumi karattru kummercjalimeta hija stess ghandha skop kummercjali, jew meta hija kolegata ghal fat kummercjali, ghalkemm obligazzjoni mhix annoverata fost l-atti obbjettivi tal-kummerc. Ghaldaqstant minidahhal moghoz jew baqar fi proprjeta` ta` hadd iehor, udawk l-annimali jaghmlu hsara f'dik il-proprjeta`, la-zzjoni ta` sid il-proprjeta` ghad-danni tidholfil-kompetenza tal-Qorti tal-Kummerc.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info